Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Stary Gołębin

Klub Małego Wolontariusza 2021-2022

„KLUB MAŁEGO WOLONTARIUSZA”

Rok szkolny 2021/2022

 

 

 

„Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością.”

Matka Teresy z Kalkuty

 

                  W Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu w roku szkolnym 2018/2019 swoją działalność rozpoczął Klub Małego Wolontariusza , którego celem jest pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Członkami Klubu są dzieci z najstarszych grup, czyli 5 i 6 latki.

W bieżącym roku będziemy nadal ją kontynuować, wykonując interesujące zadania na rzecz osób potrzebujących naszej pomocy.  Wolontariat to bezinteresowne zaangażowanie się społeczności przedszkolnej, dzieci, rodziców oraz nauczycieli na rzecz potrzebujących. Wolontariat uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. W ramach działalności Klubu Małego Wolontariusza organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, bezinteresownie pomaga innym. Wolontariuszem może zostać każdy kto chce pomagać wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Praca wolontariuszy stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości.

 

       

Celem Klubu Małego Wolontariusza jest:

 • rozwijanie wśród dzieci postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby przedszkolnego i lokalnego środowiska,
 • zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomocą innych,
 • rozwijanie empatii i tolerancji,
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw, działań edukacyjnych,
 • umożliwianie dzieciom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,
 • pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
 • nawiązanie kontaktu z lokalnymi instytucjami i organizacjami społecznymi, tworzenie więzi ze środowiskiem.

 

 

Plan Pracy Klubu Małego Wolontariusza

na rok szkolny 2021/2022

Zaplanowane działania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Promocja idei wolontariatu.

 • Wykonanie gazetki ściennej, aktualizacja gazetki przez cały rok szkolny.
 • Zamieszczanie informacji dotyczących działalności klubu na stronie internetowej przedszkola.
 • Dokumentowanie wykonywanych zadań  (wykonywanie zdjęć, wywieszanie na gazetce).
 • Wklejenie wszystkich zdjęć do albumu.

 

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

Bieżąca działalność organizacyjna.

 • Spotkanie organizacyjne z członkami.
 • Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2021/2022.
 • Udział w Obchodach Światowego Dnia Wolontariusza - przyjęcie nowych członków, spotkanie z przedstawicielem OPS w Czempiniu.
 • Ewaluacja całorocznej pracy.

sierpień 2021

do 15 sierpnia 2021

grudzień 2021

czerwiec 2022

 

Akcje porządkowe w środowisku – działalność proekologiczna i obywatelska.

 • Udział w obchodach „Dnia Przedszkolaka” .
 • Porządkowanie opuszczonych grobów, zapalanie zniczy przed Świętem Zmarłych.
 • Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada.
 • Zbiórka makulatury, baterii.
 • Akcja „Sprzątanie świata”.
 • „Dzień Ziemi”- Korowód Ekologiczny.

 

wrzesień 2021

październik 2021

listopad 2021

cały rok/według potrzeb

trzeci tydzień września 2021

kwiecień  2021

 

Udział w akcjach 

charytatywnych

 • Udział w akcji „Góra Grosza”.
 • Zbiórka zabawek, środków czystości.
 • Zbiórka plastikowych nakrętek dla chorych dzieci.
 • Zbiórka karmy dla psów i kotów.
 • Zbiórka długoterminowej żywności.
 • Zbiórka materiałów opatrunkowych, środków odkażających -  „Opatrunek na ratunek”.
 • Współpraca ze stowarzyszeniem na rzecz chorych i potrzebujących „Jasiek” w Czempiniu.

 

cały rok/według potrzeb

cały rok/według potrzeb

cały rok/według potrzeb

cały rok/według potrzeb

cały rok/według potrzeb

według potrzeb

według potrzeb

 

Wspieranie ciekawych inicjatyw, działań 

edukacyjnych, propagowanie akcji.

 • Czytanie książek przedszkolakom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Akcja „Zaczytani.org”- zbiórka książek dla szpitalnych bibliotek.

 

cały rok

kwiecień 2022

Propagowanie ciekawych form spędzania czasu wolnego - imprezy integracyjne.

 • Kiermasz Bożonarodzeniowy.
 • Kiermasz Wielkanocny.
 • Strefa Małego Kibica,
 • Dni Czempinia.

grudzień 2021

marzec-kwiecień 2022

maj 2022

czerwiec 2022

 

Współpraca:

- z Centrum Kultury w Czempiniu.

- z Parafią w Czempiniu.

- z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czempiniu.

- z Domem Pomocy

Społecznej

w  Jarogniewicach.

- ze stowarzyszeniem Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej

 

Pomoc w organizacji:

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Włączanie się do zbiórek dla potrzebujących:

- akcja „Szpikowa paczka” zbiórka dla dzieci z oddziału onkologicznego

            - zbiórka „Paczuszka dla maluszka”

 • Wizyty w DPS

- przygotowywanie upominków dla starszych.

 

 • Jarmarku Czempińskiego (m.in. występy artystyczne przedszkolaków, kiermasz, itp…),
 • Jarmarku Mikołajkowego (m.in. występy artystyczne przedszkolaków, kiermasz).

 

styczeń  2022

według potrzeb

według potrzeb

według potrzeb/cały rok

 

 

wrzesień 2021

grudzień 2021

Koordynator:  Kasprzak Dominika

Zdjęcia w galerii:

1.Akcja „Opatrunek na ratunek”

2.Zbiórka kasztanów

3.Zbiórka kredek ,,Kolorowe kredki, czyli wielki kredkowy recykling''

4.Akcja "Zapal Znicz Pamięci"

5.Udział w akcji "Marzycielska poczta"

6. Dzień Wcześniaka

7. Pasowanie na Wolontariusza

8. Paczuszka dla Maluszka

9.Szpikowa Paczka

10. Zbiórka darów dla schroniska

11. Akcja "Góra Grosza"

12. Zbiórka darów dla dzieci z Ukrainy

13. Kartka wielkanocna dla podopiecznych DPS Jarogniewice oraz odwiedziny podopiecznych DPS-u przez dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Jarogniewicach

14. Zbiórka dla Wiktora

15. Korowód ekologiczny

16. Dzień Dobra