Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Stary Gołębin

Konkursy

 

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs plastyczny – Najpiękniejsza budowla z klocków Lego.

 

PRZEDSZKOLAKU! CHCESZ SPĘDZIĆ CIEKAWIE FERIE? WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE Z OKAZJI DNIA KLOCKÓW LEGO - ZBUDUJ COŚ FAJNEGO , ZRÓB ZDJĘCIE I WYŚLIJ DO NAS

 

JAKI MAMY PLAN? PATRZ NIŻEJ

 

Koordynatorzy: Anna Łukowiak, Patrycja Guz

Miejsce konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu             ul. Nowa

 

Cele konkursu:

> Kształtowanie wrażliwości artystycznej i kreatywności przy wykorzystaniu zaproponowanych technik plastycznych

>Rozwijanie twórczej i przestrzennej wyobraźni dzieci.

 

 

I. Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs adresowany jest dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Czempiniu ( wszystkie oddziały)
2. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dzieci 3,4 letnie
b) dzieci 5,6 letnie


II. Warunki konkursu:
1. Konkurs polega na  wykonaniu budowli z klocków lego.
2. Tematyka prac konkursowych – dowolna.
3. Technika wykonania projektu: - budowla z klocków
4. Format – przestrzenna .
5. Prace konkursowe wykonujemy w domu.
6. Prace fotografujemy i przesyłamy na adres mail    p.guz@przedszkole.czempin.pl

- należy dołączyć Imię i Nazwisko, grupę,  wiek dziecka oraz tytuł pracy.

 

III Organizacja konkursu:
1. Konkurs przeprowadzony będzie w dniach od 27.01 do 14.02.2023.
2. Wyłonienie przez komisję konkursową (powołaną przez Organizatorów) trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej.                                3. Termin oddania prac do  14.02. 2023 roku do godz.13.00.
4. Ocena prac przez komisje konkursową oraz wyłonienie zwycięzców konkursu odbędzie się dnia 16.02.2023 roku.
5. Kryteria oceniania:

a)   interpretacja tematu konkursu

b)   innowacyjność i kreatywność

c)    ogólne wrażenia estetyczne.

d)   pomysłowość.

6. Wszystkie zdjęcia zostaną wystawione na stronie przedszkola.

 

Przedszkolny konkurs pt.:

 „Najpiękniejsza kartka walentynkowa”

 

Zapraszamy chętnych Przedszkolaków oraz ich Rodziców do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem: ,,Najpiękniejsza kartka walentynkowa”.

 

 

 

 

1. Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.

2. Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu:                             Magdalena Habernik.

3. Uczestnicy konkursu:

  •   Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku 3-7 lat, uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Czempiniu z oddziałów przy ul. Nowej, ul. Borówko Stare, Starego Gołębina oraz Jarogniewic.

4. Cele konkursu:

    • rozwijanie twórczej aktywności plastycznej oraz kreatywności,

    • rozwijanie indywidualnych zdolności manualnych,

    • rozwijanie wyobraźni w komponowaniu kart okolicznościowych,

    • podtrzymanie tradycji związanych z walentynkami,

5. Zasady uczestnictwa:

    • Temat pracy: „Najpiękniejsza kartka walentynkowa”.

    • Technika wykonania pracy – dowolna.

    • Forma: praca plastyczna, wielkość dowolna.

    • Praca powinna zawierać dołączoną metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek

       uczestnika, nazwa grupy, oddział przedszkolny).

    • Konkurs  przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat z Przedszkola

       Samorządowego w Czempiniu.

    • Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: 3,4-latki oraz 5,6,7-latki.

    • O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje powołana Komisja Konkursowa.

    • Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

    • Każdy uczestnik może oddać na konkurs jedną pracę.

    • Prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego (wychowawcy) do którego     uczęszcza dziecko, najpóźniej do 27.01.2023r.

 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

  • Konkurs trwa od 11.01.2023r. do 27.01.2023r.

6. Kryteria oceny:

    • pomysłowość w ujęciu tematu,

    • wkład pracy dziecka,

    • estetyka wykonania,

    • wykorzystanie różnorodnych materiałów.

7. Nagrody dla laureatów:

    • Każdy uczestnik otrzyma dyplom i słodki upominek za udział w konkursie.

    • Laureaci – I, II, III miejsca, w każdej kategorii wiekowej, otrzymają dyplom oraz

      nagrodę – niespodziankę.

8. Wyniki konkursu:

    • Wyniki zostaną ogłoszone w każdym z oddziałów przedszkolnych oraz na stronie

       internetowej przedszkola do dnia 16.02.2023r.

    • Prace konkursowe uczestników zostaną wyeksponowane w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

    • Po zakończeniu wystawy prace wrócą do przedszkolaków.

 

Opracowała:  Magdalena Habernik

 

 

W konkursie udział wzięło udział 13 grup. 

Wyniki konkursu: 

- Miejsce I: Kangusie - 200 metrów łańcucha

- Miejsce II: Rybusie - 191 m

- Miejsce III: Pingusie - 150 m

 

Pozostałe grupy: 

- Żabusie 122 m

- Pandusie 101 m

- Mądrale 60 m

- Marzyciele 58 m

- Kubusie Puchatki 52,5 m

- Kangurki 47 m

- Kaczusie 40m 

- Pracusie 40 m

- Misie 36 m

- Zajączki 24,5 m

 

 

REGULAMIN KONKURSU
„Najdłuższy łańcuch choinkowy  2022”

Cel konkursu
1. Celem konkursu jest:
•         kultywowanie tradycji świątecznych.

 

Założenia ogólne
1.      Organizatorem konkursu jest Anglika Nojman-Włodarczak , Patrycja Guz.
2.      Konkurs adresowany jest dla wszystkich grup wiekowych.

3.      Łańcuch wykonujemy od  2.12.2022 do 5.12.2022.

4.      5.12.2022  - oddajemy łańcuchy na ulicę Nową. 5.      Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 6.12.2022.

6.      Zwycięża najdłuższy łańcuch oraz przyznane zostaną dwa wyróżnienia.

7.      Wygrane łańcuchy przekazane zostaną na parafię w Czempiniu oraz do DPS – u Jarogniewice.
8.      Skład komisji konkursowej:
         Honorata Ruszkowska

         Anna Łukowiak

         Magdalena Chaława

     
Zasady konkursu:

1.   Konkurs  polega na wykonaniu jednego łańcucha choinkowego na grupę.
2.   Materiał, z którego wykonany jest łańcuch – papier. Organizator sugeruje, by przy wykonaniu łańcucha wykorzystać paski z papieru jednakowej długości.  Długość paska 20 – 22 cm, szerokość 2cm
3.   Łańcuch choinkowy musi być złożony z pojedynczych elementów wykonanych własnoręcznie, przez uczestników konkursu, a nie z gotowych,  zakupionych w sklepie.

 

Kryteria oceny
1.  W zależności od długości łańcucha przyznane zostaną punkty od 1 do 5.
2.  Za estetykę  i oryginalne wykonanie osobno przyznane zostaną punkty od 1 do 5.
3.  Dyskwalifikacja grupy może nastąpić w przypadku, gdy elementy łańcucha choinkowego są elementami zakupionymi w sklepie.
4.  Prace (łańcuchy choinkowe) przechodzą na własność przedszkola i nie będą oddawane.
5.  Gotowy łańcuch, opisany, oddziałem, nazwą grupy oraz wiekiem -   należy przynieść na ulicę Nową do dnia 2 grudnia 2022 r.

 

 

W konkursie wzięło udział 70 prac. Jury oceniło uczestników przyznając nagrody i wyróżnienia w następujący sposób:

KATEGORIA 3, 4 - LATKI:


- Miejsce I: Nadia Walkowiak - grupa Rybusie

- Miejsce II: Filip Pikies - grupa Kaczusie

- Miejsce III: Borys Majchrzak - grupa Zajączki

 Wyróżnienia:

- Natasza Bręk - grupa Pingusie

- Antonina Ciesielska - grupa Pandusie

- Janina Ciesielska - grupa Rybusie

- Antonina Knets - grupa Zajączki

- Klaudia Sadowska - grupa Kangurki

- Mikołaj Bąkowski - grupa Zajączki

 

KATEGORIA 5, 6, 7 - LATKI:

- Miejsce I: Mikołaj Lorenz - grupa Pingusie

- Miejsce II: Julian Biernat - grupa Kangusie

- Miejsce III: Amelia Przybylska - grupa Kangusie

 

 Wyróżnienia:

 - Olaf Bręk - grupa Pingusie

- Olga Duda - grupa Misie

- Hanna Gumpert - grupa Pingusie

- Sonia Nowicka - grupa Kangusie

- Szymon Nowacki - grupa Kangusie

- Barbara Korbik - grupa Żabusie

- Alicja Halasz - grupa Pingusie

- Fabian Halasz -grupa Pingusie

- Iga Rybacka - grupa Pingusie

- Zuzanna Habernik - grupa Misie

- Grzegorz Ruskowiak - grupa Marzyciele

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

 

 

Przedszkolny Konkurs na ozdobę świąteczną pt.:

 „Najpiękniejsza ozdoba piernikowa”

 

Zapraszamy chętnych Przedszkolaków oraz ich Rodziców do wzięcia udziału w Konkursie Świątecznym pod hasłem: ,,Najpiękniejsza ozdoba piernikowa”.

 

1. Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.

2. Osoba odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu:

     Bernadeta Bartkowiak

 

3. Uczestnicy konkursu:

  •   Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku 3-7 lat, uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Czempiniu z oddziałów przy ul. Nowej, ul. Borówko Stare, Starego Gołębina oraz Jarogniewic.

 

4. Cele konkursu:

    • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,

    • wzmacnianie wiary we własne siły,

    • rozwijanie indywidualnych zdolności manualnych,

    • kultywowanie wśród przedszkolaków tradycji świątecznych,

    • wzbudzanie emocji, radości i ożywienia w związku ze zbliżającymi się Świętami

      Bożego Narodzenia.

 

5. Zasady uczestnictwa:

    • Temat pracy: „Najpiękniejsza ozdoba piernikowa”, nawiązujący do tradycji pieczenia

       pierników w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

    • Technika wykonania pracy – dowolna (upieczony i ozdobiony piernik).

    • Forma: praca przestrzenna, wielkość dowolna.

    • Piernikowa ozdoba powinna być zapakowana w folie - celofan.

    • Praca powinna zawierać dołączoną metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek

       uczestnika, nazwa grupy, oddział przedszkolny).

    • Konkurs  przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat z Przedszkola

       Samorządowego w Czempiniu.

    • Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4-latki oraz 5, 6, 7-latki.

    • O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje powołana Komisja Konkursowa.

    • Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

    • Każdy uczestnik może oddać na konkurs jedną pracę.

    • Prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego do którego uczęszcza

      dziecko, najpóźniej do 30.11.2022r.

    • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

  • Konkurs trwa od 14.11.2022r. do 30.11.2022r.

 

6. Kryteria oceny:

    • pomysłowość w ujęciu tematu,

    • wkład pracy dziecka,

    • estetyka wykonania,

    • wykorzystanie różnorodnych materiałów.

 

7. Nagrody dla laureatów:

    • Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.

    • Laureaci – I, II, III miejsca, w każdej kategorii wiekowej, otrzymają dyplom oraz

      nagrodę – niespodziankę.

 

8. Wyniki konkursu:

    • Wyniki zostaną ogłoszone w każdym z oddziałów przedszkolnych oraz na stronie

       internetowej przedszkola do dnia 7.12.2022r.

    • Pracę konkursowe zostaną wyeksponowane na e-wystawie, która zostanie

       opublikowana na stronie internetowej przedszkola.

    • Po zakończeniu wystawy prace przechodzą na własność Organizatora i zostaną

       sprzedane podczas kiermaszów świątecznych. Prace dzieci z poszczególnych

       oddziałów będą sprzedawane odrębnie, tak, aby dochód z ich sprzedaży został

       wykorzystany na potrzeby przedszkolaków z konkretnego oddziału.

 

Opracowała:  Bernadeta Bartkowiak


Kategoria 3,4-latki:

I miejsce- Natan Rutkowski

II miejsce- Aleksander Habernik

III miejsce- Konrad Skoracki

Wyróżnienie:

Szymon Gaweł

Aleksander Jurga

Marcelina Wojtkowiak

Kategoria 5,6-latki:

I miejsce- Barbara Korbik

II miejsce- Olga Duda

III miejsce- Zuzanna Habernik

Wyróżnienie:

Aleksandra Dorsz

Wojciech Skiba

Antoni GrzegorekREGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Mój przyjaciel Miś”.

1.Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.

2.Koordynatorzy konkursu: Angelika Adamczak, Dorota Picz, Dominika Kasprzak.

3.Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6lat) uczęszczających
dowszystkich oddziałów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu.

Cele konkursu:

rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,

kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich,
wzmacnianie wiary wewłasne siły,

rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,

budzenie zainteresowania różnymi technikami

plastycznymi.

4.Warunki uczestnictwa:

temat pracy „Mój przyjaciel Miś”,

wymagany aktywny udział dziecka w tworzeniu pracy,

praca powinna zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek uczestnika,
nazwa grupy i oddziału przedszkolnego) –metryczkę należy dołączyć do
pracy,

technika plastycznapłaskalubprzestrzennaz użyciem różnorodnych
materiałów
, format dowolny,
prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego, do którego
uczęszcza dziecko, w terminie do 22 listopada,

prace plastyczne będą ocenianie w dwóchkategoriach:

- dzieci 3 - 4 letnie, 5 - 6 letnie.

5.Kryteria oceny:

pomysłowość w ujęciu tematu,

zgodność pracy ztematem,

estetyka wykonania pracy,

wykorzystanie różnorodnych materiałów,

widoczny wkład własny dziecka w wykonanie pracy.

6.Wyniki konkursu:

wyniki konkursu zostaną ogłoszone w każdym z oddziałów przedszkolnych
oraz na stronie internetowej przedszkola w dniu 25.11.2022r.

prace konkursowe zostaną wyeksponowane po ogłoszeniu wyników w każdym
z oddziałów przedszkola,

po zakończeniu wystawy prac zostaną zwrócone autorom.

7.Nagrody:

każdyuczestnik konkursu otrzyma dyplom,

nagrody zostaną przyznane za I, II, III miejscew każdej kategorii wiekowej.