Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Stary Gołębin

Ramowy plan dnia

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Oddziałach Przedszkolnych w Starym Gołębinie w godzinach 7.45– 12.45 dla dzieci 5,6,7- letnich

Grupa funkcjonuje w godz. 6.30-16.00

6.30 -8.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy i zajęcia inicjowane przez dziecko.

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb oraz praca indywidualna wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym

8.30-9.00

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

9.00-9.30

Ćwiczenia poranne.

Zabiegi higieniczne w łazience.

Śniadanie.

Higiena ogólna.

9.30-10.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcie z całą grupą zgodnie z planem dydaktyczno –wychowawczym i podstawą programową.

10.30-11.30

Spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw, zabawy i obserwacje przyrodnicze prowadzone w terenie.

W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań w sali, zabawy i gry stolikowe.

11.30-12.30

 Słuchanie literatury dziecięcej.

Zabawy kierowane przez nauczyciela.

Zabawy dowolne

12.30-13.30

Przygotowanie do obiadu.

Obiad.

Higiena ogólna

13.30-15.00

Słuchanie literatury dziecięcej.  Zabawy kierowane przez nauczyciela.

Zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zabawy badawcze i obserwacje przyrodnicze. W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy w kącikach zainteresowań w sali.

15.00-16.00

 Rozchodzenie się dzieci.


Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, religia, indywidualne zajęcia logopedyczne

Uwaga: ramowy rozkład dnia może ulec modyfikacji.

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Oddziałach Przedszkolnych w Starym Gołębinie w godzinach 7.45 – 12.45 dla dzieci 3,4 -letnich

Grupa funkcjonuje w godz. 7.30-12.45

7.30 -8.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy i zajęcia inicjowane przez dziecko.

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb

oraz praca indywidualna – wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

8.30-9.00

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

9.00-9.30

Ćwiczenia poranne.

Zabiegi higieniczne w łazience.

Śniadanie.

Higiena ogólna.

9.30- 10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcie z całą grupą zgodnie z planem dydaktyczno –wychowawczym i podstawą programową. 

10.00-11.00

Spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw, zabawy i obserwacje przyrodnicze prowadzone w terenie.

W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań w sali, zabawy i gry stolikowe.

11.00-12.30

Słuchanie literatury dziecięcej.

Zabawy kierowane przez nauczyciela.

Zabawy dowolne.

12.30-12.45

Rozchodzenie się dzieci.

 

Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, religia.

Uwaga: ramowy rozkład dnia może ulec modyfikacji.