Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Stary Gołębin

Przedszkole Młodych Patriotów.

Nasze przedszkole w okresie od 5 grudnia 2017r. do 11 maja 2018r. brało udział w konkursie „Przedszkole Młodych Patriotów II edycja”.

REGULAMIN KONKURSU:

  1. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
  2. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmują na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem otrzymania dyplomu „Przedszkole młodych patriotów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 5 zadań.

   Kolejność zadań została dostosowana do organizacji pracy naszej placówki:

1. Plakat „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.

2. Konkurs recytatorski „Kto ty jesteś? Polak mały”.

3. Kodeks Postaw Patriotycznych.

4. Przedszkolny konkurs pieśni patriotycznych.

5. Pogadanka pt. :„Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. 

 

Pierwsze zadanie zostało wykonane oraz ocenione przez jury konkursu w składzie: Pani Dyrektor Honorata Ruszkowska oraz Pani Maria Beszterda. Piętnaście grup przedszkolnych przygotowało plakat na temat": „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Prace zostały wykonane różnymi technikami, przedszkolacy wykazali się inwencją twórczą oraz z chęcią przystąpili do wykonywania zadania. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom za udział, a 5 najciekawszych plakatów zostało wyróżnionych przez jury (Pandusie, Żabusie, Marzyciele, Kubusie Puchatki, Wiewiórki).

Sprawozdanie z realizacji pierwszego zadania zostało wysłane do organizatora konkursu (Studium Prawa Europejskiego) i ocenione najwyższą oceną (10/10).

Wszystkich grupom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do kolejnych zadań!  

Drugim zadaniem konkursu „Przedszkole Młodych Patriotów II edycja”, które zrealizowało nasze przedszkole był Konkurs Recytatorski pod hasłem „Kto Ty jesteś? Polak mały!”. Opracowano regulamin, w którym uwzględniono zasady uczestnictwa i przebieg konkursu. W ramach realizacji tego zadania nawiązana została współpraca z Przedszkolem Niepublicznym „Karuzela” w Czempiniu. Konkurs Recytatorski przebiegał w naszym przedszkolu w dwóch etapach z powodu dużej liczby chętnych dzieci. Do konkursu zgłosiło się 44 dzieci. Eliminacje odbyły się w poszczególnych oddziałach, w dniach od 8 do 9 lutego 2018r. Podczas pierwszego etapu jury w składzie: dyrektor przedszkola, wicedyrektor oraz wychowawcy grup wybrali laureatów    I, II, III miejsca, w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki. Dzieci zaprezentowały różnorodne wiersze, np.: „Polska” R. Przymus, „Jak szła Wisła do morza”  M. Konopnicka, „Barwy ojczyste” Cz. Janczarski, „Nasze polskie ABC” Z. Stawecki, „Twój dom” W. Chotomska, „Ziemia rodzinna” W. Bełza, „Poznańskie koziołki”, „Rota” M. Konopnicka i inne. Wszyscy przedszkolacy otrzymali dyplom i nagrody: kolorowanki i karty do gry. Wyróżnieniem dla laureatów eliminacji było przejście do drugiego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu odbył się w dniu 1 marca 2018r. w głównym budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu z udziałem wszystkich laureatów poszczególnych oddziałów przedszkolnych. W konkursie wzięło udział 21 laureatów. Dzieci były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych. Jury w składzie: Dyrektor Centrum Kultury w Czempiniu, Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Karuzela” oraz Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, oceniając występy przedszkolaków uwzględniło następujące kryteria:

- dobór tekstu do wieku dziecka i jego pamięciowe opanowanie,

- interpretacja tekstu,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu).

 

W kategorii wiekowej 3-4 latki laureaci zaprezentowali następujące wiersze:

I miejsce-  „Twój dom”

II miejsce- „Poznańskie koziołki”

III miejsce- „Nasze polskie ABC”

W kategorii wiekowej 5-6 latki laureaci zaprezentowali następujące wiersze:

I miejsce- „Co to jest Polska?”

II miejsce- „Co to jest Polska?”

III miejsce- „Leć Orle Biały”

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, flagę Polski oraz zakładkę do książki. Laureaci zostali nagrodzeni dodatkowo książką związane tematycznie z naszą ojczyzną. Podczas konkursu towarzyszyli nam przedstawiciele prasy lokalnej. Artykuły zostały umieszczone na stronie internetowej przedszkola, Urzędu Gminy Czempiń oraz w gazetach „Puls Czempinia” i „Gazeta Kościańska”.Uczestnicy konkursu występowali przed wspaniałą publicznością (rodzice oraz rówieśnicy), która wszystkich nagradzała gromkimi brawami. Przedszkolny Konkurs Recytatorski cieszył się dużą popularnością wśród dzieci i rodziców. Uroczystość zakończona została wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników.

 

Kolejnym zadaniem konkursu „Przedszkole Młodych Patriotów II edycja”, które zrealizowało nasze przedszkole było przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych .Chętni przedstawiciele grup opracowali na bazie podstawy programowej jednolity dla wszystkich grup kodeks. Podczas Rady Pedagogicznej kadra zapoznała się z projektem kodeksu i zaakceptowała go. Wydrukowane i zalaminowane Kodeksy Postaw Patriotycznych zostały dostarczone do każdej grupy przedszkolnej. Każda nauczycielka samodzielnie zorganizowała w swojej grupie zajęcia patriotyczne utrwalające informacje zawarte w Kodeksie. Zajęcia połączone były z edukacją regionalną naszego miasta. Przedszkolacy zawiesili Kodeks Postaw Patriotycznych w widocznym i dostępnym miejscu.

Czwartym zadaniem konkursu „Przedszkole Młodych Patriotów II edycja”, które zrealizowane zostało w naszym przedszkolu, był Konkurs Pieśni Patriotycznych. Jego hasło brzmiało: „Jeszcze Polska nie zginęła…”. Na potrzeby konkursu opracowany został regulamin, w którym uwzględniono zasady uczestnictwa i przebieg konkursu.

Konkurs Pieśni Patriotycznych przeprowadzony został jako jeden etap, podczas którego wyłoniono od razu finalistów. Do udziału w konkursie zgłosiło się 16 dzieci. Wydarzenie odbyło się w jednym z oddziałów Przedszkola Samorządowego, dnia 12.04.2018r. Jury w składzie: Dyrektor i Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego w Czempiniu oraz znany, czempiński regionalista, wyłonili laureatów I, II, III miejsca, w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki. Dzieci zaprezentowały różnorodne pieśni m.in.: „Białe róże”, „Przybyli ułani”, „Oka”, „Mazurek Dąbrowskiego” i inne. Członkowie jury, oceniając występy przedszkolaków uwzględniali następujące kryteria:

- dobór repertuaru do wieku dziecka i jego pamięciowe opanowanie,

- interpretacja tekstu,

- wrażenie artystyczne,

- muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

W kategorii wiekowej 3-4 latki laureaci zaśpiewali następujące pieśni:

I miejsce – „Wojenko, Wojenko”

II miejsce - „Mazurek Dąbrowskiego”

III miejsce - „Białe róże”

W kategorii wiekowej 5-6 latki laureaci zaśpiewali następujące utwory:

I miejsce – „Wojenko, Wojenko”

II miejsce - „Mazurek Dąbrowskiego”

III miejsce - „Przybyli ułani”

Wszyscy przedszkolacy nagrodzeni zostali dyplomem za udział oraz otrzymali przypinki i drobny upominek – termometr z miejscem na zdjęcie ozdobiony biedronką ubraną w kolorach polskiej flagi. Laureaci I, II i III miejsca otrzymali dodatkowy gry edukacyjne oraz ilustrowane książki o Polsce.

Podczas konkursu towarzyszyli nam przedstawiciele prasy lokalnej, m.in.: „Gazety Kościańskiej”.

Uczestnicy Przedszkolnego Konkurs Pieśni Patriotycznych występowali przed wspaniałą publicznością, która wszystkich nagradzała gromkimi brawami. Wydarzenie uatrakcyjnił występ członka jury – czempińskiego regionalisty i prezesa czempińskiego chóru „Harfa”, który wykonał wzruszający utwór. Uroczystość zakończona została wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników.

 

 

Wyniki eliminacji do konkursu recytatorskiego "Kto Ty jesteś? Polak mały".

Oddziały Przedszkolne, ul. Borówko Stare

Kategoria wiekowa: 3 i 4 -latki

I miejsce: Patryk Grys

II miejsce: Tymon Przybecki

III miejsce: Liliana Ruszkowska

 

Kategoria wiekowa: 5 i 6- latki

I miejsce: Marianna Matelska

II miejsce: Emilia Woźna

III miejsce: Zofia Peszel

 

Oddziały Przedszkolne, Jarogniewice

Kategoria wiekowa: 3 i 4- latki

I miejsce: Oliwia Nowak

II miejsce: Zofia Dudziak

III miejsce: Michał Duda

 

Oddziały Przedszkolne, ul. Nowa

Kategoria wiekowa: 3 i 4- latki

I miejsce: Alicja Ceglarek

II miejsce: Wojciech Lange

III miejsce: Filip Bartkowiak

 

Kategoria wiekowa: 5 i 6- latki

I miejsce: Franciszek Zając

II miejsce: Stanisław Bajer

III miejsce: Wojciech Staszewski

 

Oddziały Przedszkolne, Stary Gołębin

Wszystkie dzieci, które zgłosiły chęć udziału przeszły do II etapu konkursu.


Wyniki konkursu recytatorskiego"Kto Ty jesteś? Polak mały".

Kategoria wiekowa 3-4 latki:

I miejsce: Filip Bartkowiak, Czempiń, ul. Nowa

II miejsce: Patryk Grys, Czempiń, ul. Borówko Stare

III miejsce: Tymon Przybecki, Czempiń, ul. Borówko Stare

 

Kategoria wiekowa 5-6 latki:

I miejsce: Wojciech Staszewski, Czempiń, ul. Nowa

II miejsce: Laura Janik, Czempiń, przedszkole "Karuzela"

III miejsce: Stanisław Bajer, Czempiń, ul. Nowa

 

Wyniki konkursu pieśni patriotycznej "Jeszcze Polska nie zginęła..."

 

Kategoria wiekowa 3-4 latki:

 I miejsce -Natan Musiał

II miejsce- Kacper Kubacha

III miejsce - Wojciech Lange

 

Kategoria wiekowa 5-6 latki:

 I miejsce- Nadia Grodziska

II miejsce -Emilia Woźna

III miejsce-  Stanisław Najderek