Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Stary Gołębin

Personel

Kadra Pedagogiczna / kwalifikacje:

mgr Honorata Ruszkowska -dyrektor, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą,

h.ruszkowska@przedszkole.czempin.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Marta Złota- Barłożyk -wicedyrektor, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą, logopedia ogólna i kliniczna,

m.zlota-barlozyk@przedszkole.czempin.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Marzena Siejak - wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, zarządzanie oświatą

m.siejak@przedszkole.czempin.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Iwona Cwojdzińska - wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, zarządzanie oświatą

i.cwojdzinska@przedszkole.czempin.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Małgorzata Maćkowiak -lider Zespołu Pedagogicznego nr 2, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna,

m.mackowiak@przedszkole.czempin.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Angelika Adamczak -edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

a.adamczak@przedszkole.czempin.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Martyna Makowska -wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Bernadeta Bartkowiak - lider Zespołu Pedagogicznego nr 1,wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Dorota Bajer - wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe , edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

d.bajer@przedszkole.czempin.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Michał Bączyk - teologia,

m.baczyk@przedszkole.czempin.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Ewelina Kamińska - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, logopedia,

e.boguslawska@przedszkole.czempin.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Joanna Garstka -nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna, 

j.garstka@przedszkole.czempin.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Patrycja Guz -wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, arteterapia, surdopedagogika,

p.guz@przedszkole.czempin.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Patrycja Grzelczyk -edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, profilaktyka i interwencja kryzysowa,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Magdalena Habernik -wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,

m.habernik@przedszkole.czempin.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Elżbieta Jędraszyk -wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna,

e.jedraszyk@przedszkole.czempin.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Karina Mańkowska -wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe,

k.mankowska@przedszkole.czempin.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angelika Nojman- Włodarczak -wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim,

a.nojman-wlodarczak@przedszkole.czempin.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Anita Nowicka -edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,

a.nowicka@przedszkole.czempin.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Dorota Picz -socjoterapia, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika,

d.picz@przedszkole.czempin.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Dorota Przybył -resocjalizacja, pedagogika specjalna-logopedia, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

d.przybyl@przedszkole.czempin.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Agnieszka Maria Skiba -pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i hospicyjna, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Justyna Tomczak -nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

j.tomczak@przedszkole.czempin.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Renata Wojciechowska -wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


mgr Marta Ambroży - zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Anna Łukowiak -     terapia zajęciowa, przygotowanie pedagogiczne,edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu,

a.lukowiak@przedszkole.czempin.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Gabriela Szwarnóg - psycholog;

psychologia kliniczno-sądowa o profilu ogólnoakademickim w dyscyplinie psychologa


g.szwarnog@przedszkole.czempin.pl

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Patrycja Malicka- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Aspergerem

patrycja.malicka@przedszkole.czempin.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Agnieszka Nowakowska-wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,pedagogika o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, integracja sensoryczna, logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją

agnieszka.nowakowska@przedszkole.czempin.pl

 

 

 


Pracownicy pionu niepedagogicznego:

Katarzyna Olszak -sekretarz przedszkola,

Elżbieta Sobkowiak - woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela

Renata Rura -kucharka,

Jolanta Piecuch -pomoc kucharki,

Małgorzata Kaźmierczak, - pomoc kucharki,

Aneta Sara Kubasik -pomoc kucharki,

Agata Kaczmarek -pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa,

Monika Kaczmarek -pomoc nauczyciela,

Monika Mróz - intendent,

Hanna Matyja - woźna oddziałowa,

Anna Bąkowska, - woźna oddziałowa/ dozorca

Jadwiga Mańkowska -pomoc nauczyciela/woźna oddziałowa,

Iwona Michałowska - pomoc nauczyciela,

Magdalena Chaława -woźna oddziałowa,

Aldona Siejak -woźna oddziałowa/dozorca

Katarzyna Przybylska - pomoc nauczyciela/ woźna oddziałowa

Natasza Oleszak -woźna oddziałowa/ dozorca,

Wenancjusz Beszterda - woźny/ dozorca.