Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Stary Gołębin

Projekt "Mały naukowiec" 2022-2023

„Odkrywać, to znaczy wiedzieć to, co wszyscy wiedzą i myśleć tak, jak nikt dotąd nie myślał”.

Albert Szent - Gyorgyi

 

Dziecko w wieku przedszkolnym posiada naturalną potrzebę rozwijania aktywności poznawczej.Jest ciekawe świata, odkrywa, uczy się poprzez działanie i zabawę. To właśnie ta ostatnia aktywność – zabawa – pobudza dziecięcą wyobraźnie i kreatywne myślenie. Dziecko w trakcie zabawykształtuje myślenie przyczynowo – skutkowe, porównuje, szuka oryginalnych pomysłów, poznaje właściwości, cechy i funkcje przedmiotów, ma okazję do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania. Rozwiązując dany problem, stosuje wszelakie metody, musi wyciągać wnioski, poszukiwać zależności i formułować wnioski. Jednym z rodzajów dziecięcej zabawy jest eksperyment badawczy (z łac. Experimentum czyli doświadczenie, badanie). Definiujemy go jako „(…) zbiór działań wzbudzających w obiektach materialnych określone reakcje i zjawiska w warunkach pozwalających kontrolować wszelkie istotne czynniki, które poddaje się dokładnej obserwacji”.

Działania dziecka polegające na eksperymentowaniu, pozwalają kształtować jego wszechstronny rozwój, rozwijać samodzielność, kreatywność oraz czerpać z tego radość. Dlatego właśnie staje się to założeniem opracowanego przez nas projektu  „Mały naukowiec”. Program skierowany jest dla dzieci 5 i 6- letnich i realizowany będzie w  roku szkolnym 2022/2023 przez dzieci z Przedszkola Samorządowego w Czempiniu.  Treści programu są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Projekt zakłada umożliwienie dzieciom odkrywania sekretów nauki orazzaspokajania jego potrzeb i zainteresowań. Jego realizacja pozwoli dzieciom poszerzać i pogłębiać wiedzę przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy oraz przyczyni się do ich ogólnego rozwoju.

Cele projektu:

Cele ogólne:

 • wsparcie całościowego rozwoju dziecka w czasie realizacji eksperymentów naukowych,
 • podniesienie jakości pracy przedszkola dzięki stosowaniu różnorodnych zabaw twórczych z elementami doświadczenia, eksperymentowania i obserwowania,
 • uczenie się dzieci poprzez zabawę,
 • budzenie zainteresowań naukowych i naturalnej dziecięcej ciekawości.

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • zachowuje porządek w miejscu pracy w czasie wykonywania zadań,
 • zadaje pytania dla uporządkowania spostrzeżeń, zrozumienia obserwowanych zjawisk,
 • formułuje spostrzeżenia i wnioski,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych (ogląda, szuka, obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje),
 • dostrzega związek między wykonywaniem czynności, a jej efektem, np. uzyskiwanie barw pochodnych z podstawowych kolorów,
 • cierpliwie czeka na swój udział w zabawach,
 • przestrzega ustalonych zasad w zabawach badawczych.

 

Metody realizacji: 

 • podające (rozmowy, opowiadania, historyjka obrazkowa, ilustracje, pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktarzem),
 • problemowe (stawianie i rozwiązywanie zadań ),
 • aktywizujące (metoda twórczego rozwiązywania problemów np. burza mózgów),
 • praktyczne (zabawa dydaktyczna, doświadczenia, ćwiczenia),
 • waloryzujące (prezentacja folderów ilustrowanych i prezentacji komputerowych).

 

 

Formy pracy:

 • indywidualna,
 • zbiorowa,
 • zespołowa.

 

Proponowane formy aktywności:

FORMA AKTYWNOŚCI

UWAGI

 

- opracowanie „Zasad Małego Naukowca”,

- utworzenie „Kącika Małego Naukowca”,

-eksperymenty, pokazy, doświadczenia, zabawy sensoryczne oraz warsztaty z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych z czynnym udziałem dzieci,

- oglądanie eksperymentów na ekranie (prezentacje, filmiki),

- w ramach preorientacji zawodowej przybliżenie specyfiki zawodów np. fizyk, chemik,

- na koniec projektu wręczenie dyplomów „Małego Przyjaciela Nauki”.

 

 

 

Uwagi o realizacji:

Zadaniami nauczyciela w trakcie realizacji programu są:

 • organizowanie miejsca pracy do działań badawczych;
 • inspirowanie dziecka do tworzenia, odkrywania, wypowiadania się;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających samodzielnemu myśleniu i rozwiązywaniu zadań;
 • zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i swobody.

 

Należy pamiętać, iż pomimo tego, że doświadczenia wykonywane w trakcie realizacji programu są całkowicie bezpieczne, należy je przeprowadzać ostrożnie i pod opieką nauczyciela.

Zajęcia z eksperymentowaniem organizowane będą dwa razy w miesiącu w wybrany dzień (dwa eksperymenty miesięcznie).

W zależności od możliwości organizacyjnych, czasowych, predyspozycji dzieci i środków dydaktycznych program może zostać na bieżąco zmodyfikowany.

 

PROGRAM DZIAŁAŃ

 

 

DOŚWIADCZENIA DO REALIZACJI

Uwagi

WRZESIEŃ

 

 • Eksperyment: „LIŚCIE”

 

 • Eksperyment „WARZYWNE ZABAWY”

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 • eksperyment „KOLORY”

 

 • eksperyment: „POGODOWE DOŚWIADCZENIA”

 

 

LISTOPAD

 

 • eksperyment „POWIETRZE”

 

 • eksperyment: „CIECZ NIENEWTONOWSKA”
 

GRUDZIEŃ

 

 • eksperyment „WULKAN”

 

 • eksperyment „ZABAWY Z WĘGLEM”

 

 

STYCZEŃ

 

 • eksperyment „KRYSZTAŁY”

 

 • eksperyment „SZTUCZNY ŚNIEG”

 

LUTY

 

 • eksperyment „LÓD”

 

 • eksperyment „HODOWLA FASOLI”
 

MARZEC

 

 • eksperyment„CO PRZYCIĄGA MAGNES?”

 

 • eksperyment „CO PŁYWA, CO TONIE?”

 

KWIECIEŃ

 

 • eksperyment„DOŚWIADCZENIA Z JAJKIEM”

 

 • eksperyment „ZABAWY Z MLEKIEM”

 

 

MAJ

 

 • eksperyment „SMAKI I AROMATY”

 

 • eksperyment „ZABAWY Z GĘSTOŚCIĄ”
 

CZERWIEC

 

 • eksperyment: „ŚWIATŁO I CIEŃ”

 

 

 

 

Oprócz wymienionych wyżej doświadczeń, nasz projekt proponuje aktywne świętowanie przez dzieci „nietypowych dni”. „Kalendarz Dni Nietypowych” został opracowany z myślą, o realizacji dowolnych eksperymentów, działań związanych z podaną niżej tematyką. Stwarza on możliwość obcowania z nauką podczas zabaw tematycznych, wplatania w nie eksperymentów i pogłębiania wiedzy o otaczającym dzieci świecie.

 

Kalendarz Dni Nietypowych

 

wrzesień

 

15 września – Dzień Kropki

25 września – Dzień Budowlańca

 

 

październik

 

10 października – Dzień Drzewa

31 października – Święto Dyni

 

 

listopad

 

24 listopada – Dzień Buraka

30 listopada – Andrzejki

 

 

grudzień

 

4 grudnia – Dzień Górnika

15 grudnia – Dzień Herbaty

 

 

styczeń

 

11 stycznia – Dzień Mleka

 

 

luty

 

9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy

24 lutego – Tłusty Czwartek

 

 

marzec

 

15 marca – Dzień Piekarzy i Cukiernika

22 marca – Dzień Morza Bałtyckiego

 

 

kwiecień

 

4 kwietnia – Dzień Marchewki

27 kwietnia – Dzień Florysty

 

 

maj

 

20 maja – Światowy Dzień Pszczół

21 maja – Światowy Dzień Kosmosu

 

 

czerwiec

 

7 czerwca – Dzień Chemika

10 czerwca – Międzynarodowy Dzień Elektryka