Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Stary Gołębin

KonkursyWyniki konkursu plastycznego pod hasłem

                 „Biżuteria dla Mamy”

 

Kategoria wiekowa 3,4-latki:

I miejsce: Lena Kierońska- Borówko Stare

II miejsce: Aleksandra Trawa- Stary Gołębin

III miejsce: Aleksandra Lewandowska- ul. Nowa

Wyróżnienie: Orfej Kleshehun- ul. Nowa

Wyróżnienie: Emilia Bączyk- Stary Gołębin

Wyróżnienie: Zofia Gajewska- ul. Nowa

 

 

Kategoria wiekowa 5,6,7-latki:

I miejsce: Natan Rutkowski- Jarogniewice

II miejsce: Jakub Michalak- Borówko Stare

III miejsce: Marcel Leciejewski- Stary Gołębin

Wyróżnienie: Rozalia Idziak- ul. Nowa

Wyróżnienie: Nikodem Tomczak- Stary Gołębin

Wyróżnienie: Natalia Szubert- Stary GołębinRegulamin konkursu plastycznego pod hasłem:

„Biżuteria dla Mamy”

 1. 1.     Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.
 2. 2.     Osoby odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu:

Agnieszka Skiba, Patrycja Grzelczyk.

 1. 3.     Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku 3-7 lat, uczęszczających do wszystkich oddziałów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu.

 1. 4.     Cele konkursu:
 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,
 • wzmacnianie wiary we własne siły,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności manualnych,
 • promocja postaw prorodzinnych.
 1. 5.     Zasady uczestnictwa:
 • Temat pracy: „Biżuteria dla Mamy”, nawiązujący do Dnia Mamy.
 • Technika wykonania pracy – dowolna, z różnych materiałów, m.in. papier, sznurek, juta, piórka, nasiona, kwiaty, mech, przedmioty podlegające recyklingowi, folia spożywcza, itp.
 • Praca powinna zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek uczestnika, nazwa grupy i oddziału przedszkolnego).
 • Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4 latki oraz 5, 6, 7-latki.
 • O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje powołana Komisja Konkursowa.
 • Prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego do którego uczęszcza dziecko, najpóźniej do 24.05.2024r.
 • Konkurs trwa od 13.05.2024r. do 24.05.2024r.

 

 1. 6.     Kryteria oceny:
 • pomysłowość w ujęciu tematu,
 • wkład pracy dziecka,
 • estetyka wykonania,
 • wykorzystanie różnorodnych materiałów.

7. Wyniki konkursu:

 • Wyniki zostaną ogłoszone w każdym z oddziałów przedszkolnych oraz na stronie internetowej przedszkola do dnia 29.05.2024r.
 • Prace konkursowe zostaną wyeksponowane po ogłoszeniu wyników w każdym z oddziałów przedszkola.
 • Po zakończeniu wystawy prace zostaną oddane uczestnikom konkursu.

8. Nagrody dla laureatów:

 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom. 
 • Laureaci – I, II, III miejsca, w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplom oraz nagrodę – niespodziankę.

 

Wyniku konkursu plastycznego "Odznaka małego ekologa"

W kategorii wiekowej dzieci 3-4 letnich:
I miejsce zdobyła Tola Szymańska z grupy ,,Pandusie”.
II miejsce zdobył Kamil Kowalski z grupy ,,Pandusie”.
III miejsce zdobyła Zuzanna Radoła z grupy ,,Mądrale”.
Wyróżnienie otrzymali: Aleksander Habernik z grupy ,,Pandusie”, Aleksandra Trawa oraz Łucja Korbik z grupy ,,Kangurki”.

W kategorii wiekowej dzieci 5-6 letnich:
I miejsce zdobyła Martyna Roszak z grupy ,,Kaczusie”.
II miejsce zdobył Maksymilian Rypińskie z grupy ,,Kaczusie”.
III miejsce zdobyła Michalina Kostańska z grupy ,,Żabusie”.
Wyróżnienie otrzymali: Kasper Grzybowski z grupy ,,Pandusie”, Marcelina Wojtkowiak oraz Maja Kasperska z grupy ,,Kubusie Puchatki”.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,Odznaka małego ekologa”

1. Organizatorem konkursu jest: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.
2. Koordynatorami konkursu są: Dorota Picz, Anita Nowicka.
3. Uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku ( 3-6 lat ),
uczęszczających do wszystkich oddziałów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu.
4. Cele konkursu:
• Rozwijanie świadomości ekologicznej wśród dzieci.
• Kształtowanie postaw proekologicznych względem środowiska.
• Wdrażanie do konieczności dbania o naszą planetę.
• Rozbudzanie kreatywności, inwencji twórczej i wrażliwości estetycznej.
• Czerpanie radości z procesu tworzenia.
5. Warunki uczestnictwa:
- Temat pracy - ,,Odznaka małego ekologa”.
Przedstawienie zagadnień związanych z ekologią w formie pracy plastycznej.
- Wymagany aktywny udział dziecka w tworzeniu pracy.
- Praca powinna zawierać metryczkę ( imię, nazwisko, wiek uczestnika, nazwa grupy i
oddziału przedszkolnego ).
- Technika pracy – dowolna.
- Format pracy – koło ( maksymalna średnica 25cm ).
- Prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego, do którego
uczęszcza dziecko, w terminie do 17.04.2024r.
- Prace plastyczne będą oceniane w dwóch kategoriach: dzieci 3-4 letnich i 5-6 letnich.

6. Kryteria oceny:
- pomysłowość w ujęciu tematu,
- zgodność pracy z tematem,
- estetyka wykonania pracy,
- wykorzystanie różnorodnych materiałów,
- widoczny wkład własny dziecka w wykonanie pracy.
7. Wyniki konkursu:
- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w każdym z oddziałów przedszkolnych oraz na
stronie internetowej przedszkola do dnia 23.04.2024r.
- Prace konkursowe zostaną wyeksponowane po ogłoszeniu wyników, w każdym z
oddziałów przedszkola.
- Po zakończeniu wystawy prace zostaną zwrócone autorom.
8. Nagrody:
- Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.
- Nagrody zostaną przyznane za I, II i III miejsce, w każdej kategorii wiekowej.
- Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także wyróżnienia.

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu plastycznego pod hasłem: "Eko kartka świąteczna".

 

Kategoria wiekowa 3-4 latki:

I miejsce: Gracjan Gronostaj

II miejsce: Alicja Grześkowiak

III miejsce: Tola Szymańska

Wyróżnienie: Antoni Żaczyk

Wyróżnienie: Olgierd Pluta

Wyróżnienie: Piotr Krakowski

 

Kategoria wiekowa 5-6 latki:

I miejsce: Natalia Szubert

II miejsce: Wojciech Kędzierski

III miejsce: Grzegorz Ruskowiak

Wyróżnienie: Maciej Badowiec

Wyróżnienie: Michalina Kostańska

Wyróżnienie: Aniela BartkowiakRegulamin konkursu plastycznego pod hasłem:

„Eko kartka świąteczna”

 

 1.     Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.
 2.      Osoby odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu:        Agnieszka Skiba, Anita Nowicka.
 3.    Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku 3-7 lat, uczęszczających do wszystkich oddziałów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu.

4.     Cele konkursu:

 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,
 • wzmacnianie wiary we własne siły,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności manualnych,
 • kultywowanie wśród przedszkolaków tradycji świątecznych,
 • wzbudzanie emocji, radości i ożywienia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

 • 5.     Zasady uczestnictwa:
 • Temat pracy: „Eko kartka świąteczna”, nawiązujący do tradycji wysyłania kartek świątecznych w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
 • Technika wykonania pracy – dowolna, z różnych materiałów m.in. papier, sznurek, juta, skorupki jajek, piórka, kora, mech, przedmioty podlegające recyklingowi.
 • Format: wielkość kartki po złożeniu max. A4.
 • Praca powinna zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek uczestnika, nazwa grupy i oddziału przedszkolnego).
 • Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4 latki oraz 5, 6, 7-latki.
 • O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje powołana Komisja Konkursowa.
 • Prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego do którego uczęszcza dziecko, najpóźniej do 01.12.2023r.
 • Konkurs trwa od 14.11.2023r. do 01.12.2023r.

 6.     Kryteria oceny:

 • pomysłowość w ujęciu tematu,
 • wkład pracy dziecka,
 • estetyka wykonania,
 • wykorzystanie różnorodnych materiałów.

7. Wyniki konkursu:

 • Wyniki zostaną ogłoszone w każdym z oddziałów przedszkolnych oraz na stronie internetowej przedszkola do dnia 07.12.2023r.
 • Prace konkursowe zostaną wyeksponowane po ogłoszeniu wyników w każdym z oddziałów przedszkola.
 • Po zakończeniu wystawy prace zostaną oddane uczestnikom konkursu.

8. Nagrody dla laureatów:

 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom. 
 • Laureaci – I, II, III miejsca, w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplom oraz nagrodę – niespodziankę.

 

 

Wyniki konkursu "Najładniejsza dynia"

3, 4 LATKI

I   MIEJSCE: PIOTR KRAKOWSKI    

II  MIEJSCE: KACPER MAĆKOWIAK

III MIEJSCE: ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

 

WYRÓŻNIENIE:

ŁUCJA SKORACKA 

BIANKA RUSKOWIAK

JAKUB KOSSOWSKI

 

5,6 LATKI

I MIEJSCE: LAURA WŁODARCZAK

II MIEJSCE: ANIELA BARTKOWIAK

III MIEJSCE: NINA JUSKOWIAK

 

WYRÓŻNIENIA

KORNELIA HOMSKA

GRZEGORZ RUSKOWIAK

ROZALIA IDZIAK

 

Regulamin konkursu na najładniejszą dynię

 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole  Samorządowe w Czempiniu.

Koordynatorzy; Agnieszka Nowakowska, Patrycja Guz

Cele konkursu:

• zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej;

• rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;

• umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych;

• wspólnie z rodzicami spędzić czas na wesołej zabawie;

• popularyzacje dyni i jej walorów żywieniowych oraz dekoracyjnych.

• uczczenie Dnia Dyni.

 

3. Warunki uczestnictwa:

• uczestnicy konkursu: dzieci w wieku 3 – 6 lat;

• technika: dowolna, praca przestrzenna z dyni;

• każdy uczestnik może dostarczyć jedną indywidualną pracę;

• do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane tj.: imię i nazwisko autora, wiek,

nazwę grupy.

4. Kryterium oceny prac: Komisja Konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę ich

oryginalność, pomysłowość i estetykę wykonania.

5. Termin składania prac: od 23.10.2023r. do 27.10.2023r.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 31.10.2023r.

 

7. Miejsce składania prac : Przedszkole Ul. Nowa - pomieszczenie socjalne.

8. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

9. Prace po rozstrzygnięciu konkursu wracają do właścicieli.

10. Prace konkursowe z oddziałów przedszkolnych dostarczają na ulicę Nową wychowawcy grup.


Wyniki konkursu plastycznego "Jestem małym patriotą- symbole narodowe oczami dziecka"


 

Kategoria 3-4 latki:

 

I miejsce: Łucja Korbik

 

II miejsce: Orfej Kleshchun

 

III miejsce: Julia Adamczak

 

wyróżnienia:

 

- Janina Ciesielska

 

- Zuzanna Radoła

 

- Marcel Gierczak

 

Kategoria 5-6 latki:

 

I miejsce: Michalina Kostańska

 

II miejsce: Pola Jakubiak

 

III miejsce: Stanisław Hirowski

 

wyróżnienia:

 

- Bartosz Krawczyk

 

- Kinga Witkowska

 

- Hanna Sobocińska

 

Gratulujemy!


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO.

,,Jestem małym patriotą – symbole narodowe oczami dziecka”


 1. Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu

 2. Koordynator konkursu: Dorota Picz, Bernadeta Bartkowiak

 3. Uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) uczęszczających do wszystkich oddziałów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu.

 1. Cele konkursu:

 • promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu

 • kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej z własnym krajem

 • propagowanie wiedzy o tematyce patriotycznej w formie plastycznej

 • rozbudzenie kreatywności, inwencji twórczej i wrażliwości estetycznej

 • czerpanie radości z procesu tworzenia

 

 1. Warunki uczestnictwa:

- temat pracy ,,Jestem małym patriotą – symbole narodowe oczami dziecka”.

Ukazanie symbolu lub symboli narodowych w formie plastycznej.

- wymagany aktywny udział dziecka w tworzeniu pracy

- praca powinna zawierać metryczkę ( imię i nazwisko dziecka, wiek uczestnika, nazwa grupy i oddziału przedszkolnego )

- technika pracy – dowolna, format pracy A4

- prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego, do którego uczęszcza dziecko, w terminie do 03.11.2023r.

- prace plastyczne będą oceniane w dwóch kategoriach: dzieci 3-4 letnich i 5-6 letnich

 1. Kryteria oceny:

- pomysłowość w ujęciu tematu

- zgodność pracy z tematem

- estetyka wykonania pracy

- wykorzystanie różnorodnych materiałów

- widoczny wkład własny dziecka w wykonanie pracy

 

7.Wyniki konkursu:

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone w każdym z oddziałów przedszkolnych oraz na stronie internetowej przedszkola w dniu 09.11.2023r.

- prace konkursowe zostaną wyeksponowane po ogłoszeniu wyników na każdym z oddziałów przedszkola

- po zakończeniu wystawy prace zostaną zwrócone autorom

 

8. Nagrody:

- każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom

- nagrody zostaną przyznanie za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej

 
Laureaci konkursu "Najpiękniejszy wiosenny stół"

Kategoria 3,4-latki:

 • I miejsce – Aleksandra Trawa
 • II miejsce – Aleksander Habernik
 • III miejsce – Marcel Gierczak

Kategoria 5,6-latki:

 • I miejsce – Alicja Grzembka
 • II miejsce – Maja Grekuliak
 • III miejsce – Leon Staśkiewicz
 
 
 • Wyróżnienia – Marcelina Antczak, Martyna Antczak, Nikodem Tomczak
                                 Konkurs pt.: "Najpiękniejszy wiosenny stół"


1. Cele konkursu:

 • upowszechnianie wzorów dekoracyjnego i estetycznego nakrywania stołów,
 • prezentowanie umiejętności i kreatywności dziecka,
 • znajomość zasad savoir – vivru.
 • Realizacja projektu Przedszkolak w świecie savoir vivre.

 

3. Udział w konkursie:

 • w konkursie mogą uczestniczyć  wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola,
 • w konkursie uwzględnione zostaną kategorie wiekowe.

 

5. Zasady konkursu.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie:

 • przygotować pracę plastyczną,                                                        
 • technika dowolna,
 • uwzględnione na pracy zasady savoir – vivre,
 • nakryć stół  dla  max 2 osób,
 • konkurs odbędzie się w dniach 22– 31.05.2023,
 • prace dostarczamy do 31.05.2023 godzina 12.00.

 

6. Kryteria oceny.
Komisja konkursowa dokona oceny kierując się następującymi kryteriami:

 • poprawność nakrycia stołu,
 • estetyka nakrycia stołu i dobór elementów dekoracyjnych,
 • oryginalność  i kreatywność .

7. Uwagi:,

 • prace konkursowe należy dostarczyć na ulicę Nową 4 (Nauczycielki poszczególnych grup).

 

 

 

Wyniki konkursu " Wielkanocny zajączek"

 

Kategoria 3,4-latki:

 • I miejsce – Natan Rutkowski
 • II miejsce – Pola Grzelczyk
 • III miejsce – Antek Żaczyk
 • Wyróżnienie – Karolina Sadowska, Franciszek Grzybowski, Kasper Grzybowski

 

Kategoria 5,6-latki:

 • I miejsce – Antonina Wojciechowska
 • II miejsce – Stanisław Hirowski
 • III miejsce – Igor Wojciechowski
 • Wyróżnienie – Ludwik Brygier, Leon Brygier, Filip Pikies
Przedszkolny konkurs „Zajączek Wielkanocny”


Zapraszamy chętnych Przedszkolaków oraz ich Rodziców do wzięcia udziału w konkursie
plastyczno-technicznym,w którym wykonać należy zajączka wielkanocnego.
1. Organizator konkursu:Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.
2. Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu:
Patrycja Malicka
3. Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku 3-7 lat, uczęszczających do Przedszkola
Samorządowego w Czempiniu z oddziałów przy ul. Nowej, ul. Borówko Stare, Starego
Gołębina oraz Jarogniewic
4. Cele konkursu:
- pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych,
- pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci,
- przegląd różnych technik plastycznych.
5. Regulamin uczestnictwa:
- temat: „Zajączek wielkanocny”,
- zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zajączka wielkanocnego dowolną
techniką plastyczną z wykorzystaniem różnorodnych materiałów,
- praca powinna zawierać dołączoną metryczkę:
imię i nazwisko dziecka, wiek uczestnika, nazwa grupy, oddział przedszkolny,
- uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: 3,4-latki oraz 5,6,7-latki,
- o wyłonieniu zwycięzców zadecyduje powołana Komisja Konkursowa,
- decyzje komisji są ostateczne i nie można się od nich odwołać,
- każdy uczestnik może oddać na konkurs tylko jedną pracę,
- prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego (wychowawcy) do
którego uczęszcza dziecko,najpóźniej do 31.03.2023r.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

6. Kryteria oceny:
- pomysłowość,
- wykorzystany materiał,
- zgodność pracy z tematem,
- ogólne wrażenia artystyczne.
7.Nagrody dla laureatów:
- każdy uczestnik otrzyma dyplom i słodki upominek za udział w konkursie,
- Laureaci–I., II., III.miejsca, w każdej kategorii wiekowej, otrzymają dyplom oraz
nagrodę –niespodziankę.
8. Wyniki konkursu:
- wyniki zostaną ogłoszone w każdym z oddziałów przedszkolnych oraz na stronie
internetowej przedszkola do dnia 12.04.2023r.,
- prace konkursowe uczestników zostaną wyeksponowane w przedszkolu, do którego
uczęszcza dziecko,
- po zakończeniu wystawy prace wrócą do przedszkolaków.

 

Wyniki konkursu "Moja pisanka"

W kategorii grupy młodsze:

- Pierwsze miejsce zajął - Natan Rutkowski z oddziału Jarogniewice.

- Drugie miejsce zajął - Aleksander Bilski z oddziału Borówko Stare.

- Trzecie miejsce zajęła - Pola Grzelczyk z oddziału Borówko Stare.

Wyróżnione zostały prace: 

- Zuzanny Radoły z oddziału Borówko Stare.

- Aleksandry Trawy z oddziału Gołębin Stary

- Wojciech Kędzierski z oddziału ul Nowa

W kategorii grupy starsze:

- Pierwsze miejsce zajęła - Laura Włodarczak z oddziału ul. Nowa.

- Drugie miejsce zajął - Igor Wojciechowski z oddziału Jarogniewice.

- Trzecie miejsce zajęła - Antonina Wojciechowska z oddziału Jarogniewice.

Wyróżnione zostały prace: 

- Tamili Harkushy z oddziału ul. Nowa.

- Stanisława Hirowskiego z oddziału Borówko Stare.

- Julia Puszkarek z oddziału ul. Nowa


Regulamin konkursu plastycznego "Moja pisanka”

 

 1. Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.
 2. Koordynator konkursu: Agnieszka Nowakowska
 3. 3.     Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6lat) uczęszczających do wszystkich oddziałów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu.

Cele konkursu:

 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,
 • wzmacnianie wiary we własne siły,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.
 1. 4.     Warunki uczestnictwa:
 • temat pracy „Moja pisanka”,
 • wymagany aktywny udział dziecka w tworzeniu pracy,
 • praca powinna zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek uczestnika, nazwa grupy i oddziału przedszkolnego) – metryczkę należy dołączyć do pracy,
 • prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego, do którego uczęszcza dziecko, w terminie do 30.03.2023r,
 • prace plastyczne będą ocenianie w dwóch kategoriach:

- dzieci 3-4 letnie,

- dzieci 5-6 letnie.

 1. 5.     Kryteria oceny:
 • pomysłowość w ujęciu tematu,
 • zgodność pracy z tematem,
 • estetyka wykonania pracy,
 • wykorzystanie różnorodnych materiałów,
 • widoczny wkład własny dziecka w wykonanie pracy.

 

 1. 6.     Wyniki konkursu:
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w każdym z oddziałów przedszkolnych oraz na stronie internetowej przedszkola w dniu 4.04.2023r.
 • prace konkursowe zostaną wyeksponowane po ogłoszeniu wyników w każdym z oddziałów przedszkola,
 • po zakończeniu wystawy prac zostaną zwrócone autorom.
 1. Nagrody:
 • każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom
 • nagrody zostaną przyznane za I, II, III miejsce.Wyniki konkursu recytatorskiego :

Kategoria 3, 4latki

1 miejsce - Konrad Skoracki 

2 miejsce - Antonina Grzegorek 

3 miejsce - Borys Grzegorek

Wyróżnienia:

Sara Urbaniak

Marcelina Naskręt 

Stefania Naskręt

 

Kategoria 5,6latki

 1 miejsce  Fabian Halasz 

 2 miejsce Barbara Skrzypek 

 3 miejsce Alicja Halasz 

Wyróżnienia:

Bruno Przybecki 

Liliana Gabler 

Amelia Wojciechowska

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

„Dobre maniery u Jana Brzechwy”

 Organizator konkursu: Przedszkole ul. Nowa


Koordynatorki: Bernadeta Bartkowiak , Patrycja Guz,
                           Agnieszka Nowakowska, Anna Łukowiak

1. Tematyka konkursu: dowolny wiersz w całości lub we fragmencie zgodny z tematyką konkursu: „Dobre maniery u Jana Brzechwy”.  Wiersz powinien być opanowany pamięciowo i prezentowany indywidualnie przez dziecko.


Tematyka konkursu oparta jest o projekty realizowane w naszym przedszkolu:

- „Przedszkolak w świecie savoir vivre.”
- „Co słonko widziało ….Jan Brzechwa.”

2. Cele konkursu:
- rozbudzanie u dzieci zainteresowania poezją
- upowszechnienie kultury żywego słowa
- rozwijanie zdolności recytatorskich i zachęcanie do prezentacji własnych umiejętności na scenie
- wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci

3. Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-6 letnich, uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Czempiniu
- konkurs ma formę prezentacji jednego, dowolnie wybranego wiersza o tematyce konkursowej. Uczestnik występuje INDYWIDUALNIE.
- zgłoszenia do konkursu należy kierować do nauczycielek grup do dnia 13.03.2022r.
- dzieci z oddziałów zamiejscowych, przedszkola biorą udział w konkursie pod opieką rodzica,
4. Przebieg konkursu:
Konkurs odbędzie się 20.03.2023r. o godz. 9.00 (w przedszkolu przy ul. Nowa 4 w Czempiniu)
Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy Jury uda się na naradę,
po której zostanie ogłoszony werdykt.

5. Kryteria oceny
Oceny dokona Jury uwzględniając:
- stopień opanowania pamięciowego tekstu
- poprawne i płynne deklamowanie oraz dykcje

- własną interpretację wiersza
- artystyczne środki wyrazu – uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, modulacje głosu
- ogólne wrażenie artystyczne (naturalność wykonawcy, osobowość sceniczna).
Stroje i rekwizyty mile widziane.

 

6. Jury oceniać będzie w dwóch kategoriach wiekowych.

7. Nagrody

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody główne oraz    wyróżnienia.


W konkursie "Najpiękniejsza budowla z klocków lego" zwyciężyli:

KATEGORIA 3.4 LATKI

I MIEJSCE - MAJA ŻACZYK UL NOWA

II MIEJSCE - HANNA MICHALAK   JAROGNIEWICE

III MIEJSCE - LEON SKRZYPCZAK  UL. NOWA

WYRÓŻNIENIE - ADAM DORSZ JAROGNIEWICE

WYRÓŻNIENIE - MIKOŁAJ BĄKOWSKI JAROGNIEWICE

WYRÓŻNIENIE - WOJCIECH KĘDZIERSKI UL. NOWA

 

 

KATEGORIA 5,6 LATKI

I MIEJSCE - BORYS WOJCIECHOWSKI  UL. NOWA

II MIEJSCE - ALEX WALENCIAK   UL. NOWA

III MIEJSCE - ALEKSANDRA KASPRZAK UL. NOWA

WYRÓŻNIENIE -  0LGA DUDA JAROGNIEWICE

WYRÓŻNIENIE - SZYMON NOWACKI - UL. NOWA

WYRÓŻNIENIE - IGA FRĄCKOWIAK JAROGNIEWICE
REGULAMIN KONKURSU
Konkurs plastyczny – Najpiękniejsza budowla z klocków Lego.

 

PRZEDSZKOLAKU! CHCESZ SPĘDZIĆ CIEKAWIE FERIE? WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE Z OKAZJI DNIA KLOCKÓW LEGO - ZBUDUJ COŚ FAJNEGO , ZRÓB ZDJĘCIE I WYŚLIJ DO NAS

 

JAKI MAMY PLAN? PATRZ NIŻEJ

 

Koordynatorzy: Anna Łukowiak, Patrycja Guz

Miejsce konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu             ul. Nowa

 

Cele konkursu:

> Kształtowanie wrażliwości artystycznej i kreatywności przy wykorzystaniu zaproponowanych technik plastycznych

>Rozwijanie twórczej i przestrzennej wyobraźni dzieci.

 

 

I. Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs adresowany jest dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Czempiniu ( wszystkie oddziały)
2. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dzieci 3,4 letnie
b) dzieci 5,6 letnie


II. Warunki konkursu:
1. Konkurs polega na  wykonaniu budowli z klocków lego.
2. Tematyka prac konkursowych – dowolna.
3. Technika wykonania projektu: - budowla z klocków
4. Format – przestrzenna .
5. Prace konkursowe wykonujemy w domu.
6. Prace fotografujemy i przesyłamy na adres mail    p.guz@przedszkole.czempin.pl

- należy dołączyć Imię i Nazwisko, grupę,  wiek dziecka oraz tytuł pracy.

 

III Organizacja konkursu:
1. Konkurs przeprowadzony będzie w dniach od 27.01 do 14.02.2023.
2. Wyłonienie przez komisję konkursową (powołaną przez Organizatorów) trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej.                                3. Termin oddania prac do  14.02. 2023 roku do godz.13.00.
4. Ocena prac przez komisje konkursową oraz wyłonienie zwycięzców konkursu odbędzie się dnia 16.02.2023 roku.
5. Kryteria oceniania:

a)   interpretacja tematu konkursu

b)   innowacyjność i kreatywność

c)    ogólne wrażenia estetyczne.

d)   pomysłowość.

6. Wszystkie zdjęcia zostaną wystawione na stronie przedszkola.

 

Przedszkolny konkurs pt.:

 „Najpiękniejsza kartka walentynkowa”

 

Zapraszamy chętnych Przedszkolaków oraz ich Rodziców do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem: ,,Najpiękniejsza kartka walentynkowa”.

 

 

 

 

1. Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.

2. Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu:                             Magdalena Habernik.

3. Uczestnicy konkursu:

 •   Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku 3-7 lat, uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Czempiniu z oddziałów przy ul. Nowej, ul. Borówko Stare, Starego Gołębina oraz Jarogniewic.

4. Cele konkursu:

    • rozwijanie twórczej aktywności plastycznej oraz kreatywności,

    • rozwijanie indywidualnych zdolności manualnych,

    • rozwijanie wyobraźni w komponowaniu kart okolicznościowych,

    • podtrzymanie tradycji związanych z walentynkami,

5. Zasady uczestnictwa:

    • Temat pracy: „Najpiękniejsza kartka walentynkowa”.

    • Technika wykonania pracy – dowolna.

    • Forma: praca plastyczna, wielkość dowolna.

    • Praca powinna zawierać dołączoną metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek

       uczestnika, nazwa grupy, oddział przedszkolny).

    • Konkurs  przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat z Przedszkola

       Samorządowego w Czempiniu.

    • Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: 3,4-latki oraz 5,6,7-latki.

    • O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje powołana Komisja Konkursowa.

    • Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

    • Każdy uczestnik może oddać na konkurs jedną pracę.

    • Prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego (wychowawcy) do którego     uczęszcza dziecko, najpóźniej do 27.01.2023r.

 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 • Konkurs trwa od 11.01.2023r. do 27.01.2023r.

6. Kryteria oceny:

    • pomysłowość w ujęciu tematu,

    • wkład pracy dziecka,

    • estetyka wykonania,

    • wykorzystanie różnorodnych materiałów.

7. Nagrody dla laureatów:

    • Każdy uczestnik otrzyma dyplom i słodki upominek za udział w konkursie.

    • Laureaci – I, II, III miejsca, w każdej kategorii wiekowej, otrzymają dyplom oraz

      nagrodę – niespodziankę.

8. Wyniki konkursu:

    • Wyniki zostaną ogłoszone w każdym z oddziałów przedszkolnych oraz na stronie

       internetowej przedszkola do dnia 16.02.2023r.

    • Prace konkursowe uczestników zostaną wyeksponowane w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

    • Po zakończeniu wystawy prace wrócą do przedszkolaków.

 

Opracowała:  Magdalena Habernik

 

 Wyniki konkursu  "Najdłuższy łańcuch choinkowy"

 

- Miejsce I: Kangusie - 200 metrów łańcucha

- Miejsce II: Rybusie - 191 m

- Miejsce III: Pingusie - 150 m

 

Pozostałe grupy: 

- Żabusie 122 m

- Pandusie 101 m

- Mądrale 60 m

- Marzyciele 58 m

- Kubusie Puchatki 52,5 m

- Kangurki 47 m

- Kaczusie 40m 

- Pracusie 40 m

- Misie 36 m

- Zajączki 24,5 m

 

 

REGULAMIN KONKURSU
„Najdłuższy łańcuch choinkowy  2022”

Cel konkursu
1. Celem konkursu jest:
•         kultywowanie tradycji świątecznych.

 

Założenia ogólne
1.      Organizatorem konkursu jest Anglika Nojman-Włodarczak , Patrycja Guz.
2.      Konkurs adresowany jest dla wszystkich grup wiekowych.

3.      Łańcuch wykonujemy od  2.12.2022 do 5.12.2022.

4.      5.12.2022  - oddajemy łańcuchy na ulicę Nową. 5.      Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 6.12.2022.

6.      Zwycięża najdłuższy łańcuch oraz przyznane zostaną dwa wyróżnienia.

7.      Wygrane łańcuchy przekazane zostaną na parafię w Czempiniu oraz do DPS – u Jarogniewice.
8.      Skład komisji konkursowej:
         Honorata Ruszkowska

         Anna Łukowiak

         Magdalena Chaława

     
Zasady konkursu:

1.   Konkurs  polega na wykonaniu jednego łańcucha choinkowego na grupę.
2.   Materiał, z którego wykonany jest łańcuch – papier. Organizator sugeruje, by przy wykonaniu łańcucha wykorzystać paski z papieru jednakowej długości.  Długość paska 20 – 22 cm, szerokość 2cm
3.   Łańcuch choinkowy musi być złożony z pojedynczych elementów wykonanych własnoręcznie, przez uczestników konkursu, a nie z gotowych,  zakupionych w sklepie.

 

Kryteria oceny
1.  W zależności od długości łańcucha przyznane zostaną punkty od 1 do 5.
2.  Za estetykę  i oryginalne wykonanie osobno przyznane zostaną punkty od 1 do 5.
3.  Dyskwalifikacja grupy może nastąpić w przypadku, gdy elementy łańcucha choinkowego są elementami zakupionymi w sklepie.
4.  Prace (łańcuchy choinkowe) przechodzą na własność przedszkola i nie będą oddawane.
5.  Gotowy łańcuch, opisany, oddziałem, nazwą grupy oraz wiekiem -   należy przynieść na ulicę Nową do dnia 2 grudnia 2022 r.

 

 

W konkursie wzięło udział 70 prac. Jury oceniło uczestników przyznając nagrody i wyróżnienia w następujący sposób:

KATEGORIA 3, 4 - LATKI:


- Miejsce I: Nadia Walkowiak - grupa Rybusie

- Miejsce II: Filip Pikies - grupa Kaczusie

- Miejsce III: Borys Majchrzak - grupa Zajączki

 Wyróżnienia:

- Natasza Bręk - grupa Pingusie

- Antonina Ciesielska - grupa Pandusie

- Janina Ciesielska - grupa Rybusie

- Antonina Knets - grupa Zajączki

- Klaudia Sadowska - grupa Kangurki

- Mikołaj Bąkowski - grupa Zajączki

 

KATEGORIA 5, 6, 7 - LATKI:

- Miejsce I: Mikołaj Lorenz - grupa Pingusie

- Miejsce II: Julian Biernat - grupa Kangusie

- Miejsce III: Amelia Przybylska - grupa Kangusie

 

 Wyróżnienia:

 - Olaf Bręk - grupa Pingusie

- Olga Duda - grupa Misie

- Hanna Gumpert - grupa Pingusie

- Sonia Nowicka - grupa Kangusie

- Szymon Nowacki - grupa Kangusie

- Barbara Korbik - grupa Żabusie

- Alicja Halasz - grupa Pingusie

- Fabian Halasz -grupa Pingusie

- Iga Rybacka - grupa Pingusie

- Zuzanna Habernik - grupa Misie

- Grzegorz Ruskowiak - grupa Marzyciele

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

 

 

Przedszkolny Konkurs na ozdobę świąteczną pt.:

 „Najpiękniejsza ozdoba piernikowa”

 

Zapraszamy chętnych Przedszkolaków oraz ich Rodziców do wzięcia udziału w Konkursie Świątecznym pod hasłem: ,,Najpiękniejsza ozdoba piernikowa”.

 

1. Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.

2. Osoba odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu:

     Bernadeta Bartkowiak

 

3. Uczestnicy konkursu:

 •   Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku 3-7 lat, uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Czempiniu z oddziałów przy ul. Nowej, ul. Borówko Stare, Starego Gołębina oraz Jarogniewic.

 

4. Cele konkursu:

    • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,

    • wzmacnianie wiary we własne siły,

    • rozwijanie indywidualnych zdolności manualnych,

    • kultywowanie wśród przedszkolaków tradycji świątecznych,

    • wzbudzanie emocji, radości i ożywienia w związku ze zbliżającymi się Świętami

      Bożego Narodzenia.

 

5. Zasady uczestnictwa:

    • Temat pracy: „Najpiękniejsza ozdoba piernikowa”, nawiązujący do tradycji pieczenia

       pierników w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

    • Technika wykonania pracy – dowolna (upieczony i ozdobiony piernik).

    • Forma: praca przestrzenna, wielkość dowolna.

    • Piernikowa ozdoba powinna być zapakowana w folie - celofan.

    • Praca powinna zawierać dołączoną metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek

       uczestnika, nazwa grupy, oddział przedszkolny).

    • Konkurs  przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat z Przedszkola

       Samorządowego w Czempiniu.

    • Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4-latki oraz 5, 6, 7-latki.

    • O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje powołana Komisja Konkursowa.

    • Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

    • Każdy uczestnik może oddać na konkurs jedną pracę.

    • Prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego do którego uczęszcza

      dziecko, najpóźniej do 30.11.2022r.

    • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 • Konkurs trwa od 14.11.2022r. do 30.11.2022r.

 

6. Kryteria oceny:

    • pomysłowość w ujęciu tematu,

    • wkład pracy dziecka,

    • estetyka wykonania,

    • wykorzystanie różnorodnych materiałów.

 

7. Nagrody dla laureatów:

    • Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.

    • Laureaci – I, II, III miejsca, w każdej kategorii wiekowej, otrzymają dyplom oraz

      nagrodę – niespodziankę.

 

8. Wyniki konkursu:

    • Wyniki zostaną ogłoszone w każdym z oddziałów przedszkolnych oraz na stronie

       internetowej przedszkola do dnia 7.12.2022r.

    • Pracę konkursowe zostaną wyeksponowane na e-wystawie, która zostanie

       opublikowana na stronie internetowej przedszkola.

    • Po zakończeniu wystawy prace przechodzą na własność Organizatora i zostaną

       sprzedane podczas kiermaszów świątecznych. Prace dzieci z poszczególnych

       oddziałów będą sprzedawane odrębnie, tak, aby dochód z ich sprzedaży został

       wykorzystany na potrzeby przedszkolaków z konkretnego oddziału.

 

Opracowała:  Bernadeta Bartkowiak

 

Kategoria 3,4-latki:

I miejsce- Natan Rutkowski

II miejsce- Aleksander Habernik

III miejsce- Konrad Skoracki

Wyróżnienie:

Szymon Gaweł

Aleksander Jurga

Marcelina Wojtkowiak

Kategoria 5,6-latki:

I miejsce- Barbara Korbik

II miejsce- Olga Duda

III miejsce- Zuzanna Habernik

Wyróżnienie:

Aleksandra Dorsz

Wojciech Skiba

Antoni Grzegorek

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Mój przyjaciel Miś”.
1.Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.
2.Koordynatorzy konkursu: Angelika Adamczak, Dorota Picz, Dominika Kasprzak.
3.Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6lat) uczęszczających
do wszystkich oddziałów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu.
Cele konkursu:
- rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,
- kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich,
- wzmacnianie wiary we własne siły,
- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
- budzenie zainteresowania różnymi technikami
plastycznymi.
4.Warunki uczestnictwa:
- temat pracy „Mój przyjaciel Miś”,
- wymagany aktywny udział dziecka w tworzeniu pracy,
- praca powinna zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek uczestnika,
nazwa grupy i oddziału przedszkolnego) –metryczkę należy dołączyć do
pracy,
- technika plastyczna– płaska lub przestrzenna z użyciem różnorodnych
materiałów, format dowolny,
- prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego, do którego
uczęszcza dziecko, w terminie do 22 listopada,
- prace plastyczne będą ocenianie w dwóch kategoriach:
- dzieci 3 - 4 letnie, 5 - 6 letnie.
5.Kryteria oceny:
- pomysłowość w ujęciu tematu,
- zgodność pracy z tematem.