Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Stary Gołębin

Projekt "W zgodzie z naturą" 2022-2023

Życie blisko natury ma ogromny, dobroczynny wpływ na nasze samopoczucie. To okazja do większej aktywności fizycznej, relaksu, wyciszenia i regulacji emocjonalnej. Obserwowanie przyrody uwrażliwia, wymaga cierpliwości i skupienia, co nierzadko jest wyzwaniem dla współczesnych dzieci.

Dzieci uczą się przez obserwację i takie zachowania dorosłych mają szansę sprawić, że od najmłodszych lat poczują się odpowiedzialni za stan naszej planety.

Dzieci potrzebują kontaktu z naturą nie tylko ze względu na ich prawidłowy rozwój. Dostrzegając piękno przyrody, jej unikalność i wartość mogą stać się w naturalny sposób jej sprzymierzeńcami. Mamy szansę wychować nowe pokolenie, dla którego troska o to, co je otacza, będzie rzeczą normalną, wynikającą z szacunku do świata, a nie z poczucia winy czy odpowiedzialności za straty już wyrządzone.

   Najlepszą okazją do budzenia zainteresowań przyrodniczych jest zapewnienie dzieciom bezpośredniego kontaktu z naturą. W życiu dziecka przyroda jest często pierwszym źródłem konkretnych wiadomości i  tych radosnych przeżyć, które długo zapamięta. Zielone lasy, pola, barwne kwiaty, owady, ptaki, zwierzęta, płynące obłoki, gwiazdy, spadające płatki śniegu, a nawet kałuża po deszczu – wszystko to zwraca uwagę dziecka. Obcując z przyrodą dziecko przywiązuje się do niej w sposób naturalny. Przyroda dzięki swojemu pięknu i dynamice zjawisk zwykle przyciąga dzieci do siebie.

 

„Dziecku potrzebny ruch, powietrze, światło – zgoda, ale i coś jeszcze. Spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności – otwarte okno. […]”

Janusz Korczak

„Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz”.

Albert Einstein


 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

          Projekt edukacyjny „W zgodzie z naturą” skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Realizowany będzie w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu, we wszystkich grupach wiekowych, w zależności od możliwości rozwojowych dzieci. Poprzez udział w projekcie dzieci będą miały możliwość pobudzić wyobraźnię na łonie natury i bawić się tym wszystkim co nas otacza. Edukacja na łonie natury ma rozbudzić w dzieciach ciekawość i zainteresowanie światem.

Nasze mądre towarzyszenie i wspieranie dzieci w odkrywaniu najprostszych aktywności przyrodniczych pozwolą dzieciom poczuć pierwotny związek z tym, co naturalne i żywe.

Przedszkole jest pierwszą instytucją edukacyjną w życiu dziecka, która wyzwala w dziecku i kształtuje postawę ekologiczną. Charakteryzuje się ona szeroką zdolnością percepcji wobec zjawisk przyrodniczych, ciekawością świata, praw nimi rządzących, odpowiedzialnością wobec wszelkich form życia, poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi. Działania, jakie mogą zaproponować nauczyciele dzieciom muszą być oparte na szeroko rozumianej aktywności w bezpośrednim kontakcie z przyrodą poprzez jej szukanie, badanie, eksperymentowanie, obserwowanie, zbieranie i klasyfikowanie.

Dzięki tym działaniom dziecko ma szanse w pełni poznać otaczający je świat.

Do sprawnego zrealizowania projektu niezbędna jest pomoc rodziców.

 

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu

Cel ogólny projektu:

- wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie,

- rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt,

- obserwowanie środowiska i wnioskowanie, porównywanie, analizowanie na podstawie obserwacji i zbaw badawczych,

- kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.

 

Cele szczegółowe:

- rozbudzanie zainteresowania światem przyrody,

- poznawanie przyrody poprzez oglądanie, poszukiwanie i obserwowanie poszczególnych zjawisk,

- poznawanie środowiska lokalnego,

- wykorzystywanie naturalnych materiałów przyrodniczych,

- dostrzeganie piękna przyrody,

- właściwie zachowuje się na łące, w ogródku przedszkolnym, w lesie, parku, sadzie itp.

 

Formy organizacyjne:

- spacery, wycieczki,

- prace w ogródku przedszkolnym,

- zajęcia dydaktyczne na świeżym powietrzu,

- czytanie literatury dziecięcej na świeżym powietrzu,

- zabawy badawcze, doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze,

- obserwacje, pogadanki i pokazy,

- obserwacja stanu pogody,

- eksplorowanie przyrody.

 

Metody realizacji projektu:

- metody oglądowe: obserwacja, pokaz,

- metody słowne: pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, historyjki obrazkowe,

- metody badawcze: spacery, wycieczki, zajęcia w terenie, doświadczenia, eksperymenty.

 

Do realizacji projektu potrzebne będą kalosze w okresie jesiennym i wiosennym. Do realizacji działań wiosennych potrzebne będą z recyklingu: donice, wiadra, konewki, skrzynie; ziemia keramzyt, nasiona, łopaty, grabie, motyki. 

PROJEKT OBEJMYJE TRZY LATA.

 

Kalendarium – są to propozycje obchodów dni zgodnych ze światowym kalendarzem oraz wynikających z naszych potrzeb w ramach realizacji projektu „W zgodzie z naturą”.

 

WRZESIEŃ

09.09 – Dzień Marzyciela

22.09 – Dzień Bez Samochodu

23.09 – Pierwszy Dzień Jesieni

 

 

PAŹDZIERNIK

04.10 – Dzień Zwierząt

10.10 – Dzień Drzewa

20.10 –Dzień Ziemniaka

31.10 – Dzień Dyni

 

LISTOPAD

09.11 – Dzień Wynalazcy

10.11 -  Dzień Jeża

 

GRUDZIEŃ

Dzień Choinki

21.12 – Pierwszy Dzień Zimy

 

STYCZEŃ

16.01 – Dzień Śniegu

18.01 – Dzień Bałwana

 

MARZEC

18.03 – Międzynarodowy Dzień Słońca

20.03 – Pierwszy Dzień Wiosny

22.03.- Światowy Dzień Wody

 

KWIECIEŃ

04.04 – Dzień Marchewki

29.04 -  Dzień Drzewa

Korowód Ekologiczny – Dzień Ziemi

23.04 – Dzień Książki

 

MAJ

20.05 – Światowy Dzień Pszczół

15.05 – Święto Polskiej Niezapominajki – Dzień Łąki

31.05 – Dzień Bociana Białego

 

CZERWIEC

01.06 – Dzień Dziecka

05.06 – Światowy Dzień Środowiska

15.06 – Dzień Wiatru

21.06 – Dzień Muzyki

Olimpiada Sportowa

 

Zaplanowane działania. Pory roku:

JESIEŃ

1. Zapoznanie dzieci i rodziców z założeniami projektu.

2. „Nasz plac zabaw” - obserwacja roślin w ich naturalnym środowisku – przedszkolny plac zabaw.

3.  „Kasztany i żołędzie” – przeliczanie, klasyfikowanie, segregowanie owoców drzew.

4. „Jesienne porządki” – pomagamy w pracach porządkowych na placu zabaw.

6. „Jesienne przetwory” – suszenie, kiszenie, zaprawianie owoców i warzyw.

7. „Dzień Zwierząt” – obserwacja owadów. Zbiórka karmy dla zwierząt. Spacery lub wycieczki do Gaju, Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu.

8. „Święto Drzewa” – sadzimy drzewa.

9. „Smaki jesieni”- wykonujemy sałatki, kanapki i surówki z warzyw i owoców.

10. „Święto Ziemniaka” – zabawy międzygrupowe.

11. „Święto dyni”-  zabawy z wykorzystaniem dyni, pieczenie ciast lub innych przetworów z dyni.

12. „Dzień Bez Samochodu” – „burza mózgów” : pogadanka, wykonywanie prac plastycznych.

13. „Dzień Marzyciela / Wynalazca” – słuchanie literatury dziecięcej, obserwacja nieba, eksperymenty z wiatrem.

14. „Bal Jesienny” .

15. „ Dzień Jeża” – pogadanki na temat przygotowań zwierząt do zimy.

16. „Moje drzewo” – wykonywanie zdjęcia wybranemu drzewu w każdym miesiącu roku szkolnego.

17. „Spacery” – wyjścia do parku, sadu, lasu lub ogrodów.

18. „Jesienna pogoda” – obserwacja zjawisk atmosferycznych, wykonanie kalendarza pogody.

19. „ W zgodzie z naturą” – kreatywne zabawy z materiałem przyrodniczym na placu zabaw.

20. „ Jesienne dary” – wykorzystanie materiałów przyrodniczych w pracach plastycznych dzieci.

21. „Kącik przyrody” – tworzenie kącika przyrody zgodnego z wiekiem, możliwościami i zainteresowaniami dzieci . Zgodnego z aktualną porą roku.

22. „Sensoryczne doznania” – tworzymy ścieżkę sensoryczną z darów jesiennych.

 

ZIMA

1. „Dzień Choinki” – strojenie choinki. Obserwacja świerków w pobliżu przedszkola, wyciąganie wniosków: różnice i podobieństwa w kolorze, długości igieł, wielkości szyszek. Wykonywanie prac plastycznych z wykorzystanie kory i szyszek świerków.

2. „Choinka piękna jak las” – międzygrupowy przegląd wierszy i piosenek o choince.

3. „Moje drzewo” – wykonywanie zdjęcia wybranemu drzewu w każdym miesiącu roku szkolnego.

4. „Dokarmianie ptaków zimą” – poznanie ptaków odlatujących i przylatujących do Polski. Przygotowanie pokarmu dla ptaków zimujących.

5. „Zmiany w przyrodzie” – obserwacja zjawisk atmosferycznych oraz flory i fauny.

6. „Bal Zimowy”.

7. „Dzień Śniegu” – zabawy badawcze z wykorzystaniem śniegu i lodu.

8. „Dzień Bałwana” – lepienie bałwana i inne śnieżne konstrukcje ze śniegu i materiałów przyrodniczych. Wspólne zabawy na śniegu.

9. „Na zimowy czas” – oglądanie filmów, albumów, ilustracji o tematyce przyrodniczej.

10. „Kącik przyrody’- tworzenie kącika przyrody zgodnego z wiekiem, możliwościami i zainteresowaniami dzieci . Zgodnego z aktualną porą roku.

11. „W zgodzie z naturą” – kreatywne zabawy z materiałem przyrodniczym na placu zabaw.

12. „ W krainie śniegu” -  obserwacja zimowego krajobrazu podczas spacerów.

13. „Zdrowy przedszkolak” – działania edukacyjne mające na celu kształtowanie postawy prozdrowotnej:

- codzienne dbanie o higienę,

- pogadanka na temat zarazków, wirusów i bakterii,

- poznawanie witamin w owocach i  warzywach, sokach i kompotach.

 

WIOSNA

1. „ Festiwal kwiatka” – rozpoczęcie eliminacji do konkursu piosenki Śpiewających Przedszkolaków w Śmiglu (konkurs będzie odbywał się w trzech etapach:

- I etap międzygrupowy

- II etap między oddziałowy w Tlenowni

- III etap w Centrum Kultury w Śmiglu.

2. „Piękna wiosna” – działania edukacyjne mające na celu uwrażliwienie dzieci na piękno budzącej się do życia przyrody.

3. „ Wiosenne matematyka” – zabawy matematyczne z wykorzystaniem elementów przyrodniczych.

4. „Dzień Słońca” – eksperymenty z barwami na placu zabaw lub na łące.

5. „Witaj wiosna”- obchodzimy na placu zabaw pierwszy dzień wiosny.

6. „Dzień Wody” - znaczenie wody dla człowieka, roślin i zwierząt. Poszukiwanie form oszczędzania wody.

7. „Dzień Marchewki” – rozpoczynamy zakładanie ogródków przy przedszkolnych placach zabaw.

8. „ Dzień Drzewa” – doglądamy zasadzone drzewa, porządkujemy teren wokół drzew, dosadzamy drzewa.

9. „Korowód Ekologiczny” – promujemy hasła o tematyce przyrodniczej i proekologicznej.

10. „Dzień Pszczoły” – uczestniczymy w spotkaniu z pszczelarzem.

11. „Dzień Niezapominajki” -  spacer na łąkę, obserwacja roślin w ich naturalnym środowisku. Zbieranie materiału przyrodniczego.

12. „Nasz Zielnik” – suszmy zioła i wykonujmy zielniki.

13. „Dzień Bociana” – uczestniczymy w zabawach ruchowo –naśladowczych na placu zabaw.

14. „ Tajemnice przyrody” – obserwacja roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku, tworzenie zagadek dotyczących zwierząt i roślin.

15. „Wycieczki autokarowe” – obserwacja przyrody jezioro, łąka, las, ukształtowanie terenu.

16. „ Wiosenne dary” – wykorzystanie materiałów przyrodniczych w pacach plastycznych dzieci.

17. „Kącik przyrody” – tworzenie kącika przyrody zgodnego z wiekiem, możliwościami i zainteresowaniami dzieci . Zgodnego z aktualną porą roku.

18. „W zgodzie z naturą” – kreatywne zabawy z materiałem przyrodniczym na placu zabaw.

19. „Na kocyku” – słuchanie literatury dziecięcej o tematyce wiosennej.

 

LATO

1. „Przedszkolny ogródek” – systematycznie doglądamy, obserwujemy rośliny w przedszkolnym ogródku. Tworzymy napisy do wybranych roślin.

2. „W cieniu Dębu” – eksplorujemy ścieżkę ekologiczną oraz grę dydaktyczną.

3. „ Letnie dary” – wykorzystanie materiałów przyrodniczych w pracach plastycznych dzieci.

4. „Kącik przyrody” – tworzenie kącika przyrody zgodnego z wiekiem, możliwościami i zainteresowaniami dzieci . Zgodnego z aktualną porą roku.

5. „W zgodzie z naturą” – kreatywne zabawy z materiałem przyrodniczym na placu zabaw.

6. „Festiwal Kwiatów” -  upiększanie ogrodu przedszkolnego. Sadzenie roślin – poznawanie różnych gatunków kwiatów.

7. „Tajemnice przyrody” – obserwacja roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku (ogród przedszkolny, parka, łąka).

8. „Dzień z grą planszową” – granie w gry na kocach na placu zabaw.

9. „Letnia matematyka” – zajęcia matematyczne z wykorzystaniem liczmanów np. kamieni.

10. „Na łące” – zabawy na łące, obserwacja przyrody przy pomocy własnoręcznie wykonanych lornetek z rolek po papierze toaletowym.

 

Ewaluacja projektu:

Naturalną formą ewaluacji tego projektu będzie:

- poziom zadowolenia dzieci, ich zaangażowanie w zabawy badawcze, własne dokonania i umiejętności,

- wiara we własne możliwości, która przejawiać się będzie poprzez spontaniczne podejmowanie nowych zadań.

 

Narzędzia do ewaluacji:

- własne obserwacje osiągnięć dzieci w czasie zajęć i zabaw.

 

Efekty pracy:

  • Stworzenie „Kodeksu przyjaciela przyrody” i ekspozycja w każdej sali przedszkolnej;
  • Wycieczki do: Ogrodu Botanicznego w Poznaniu, Palmiarni w Poznaniu lub Nowego ZOO w Poznaniu.