Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Stary Gołębin

Projekt "Przekaż mi swoją pasję" 2020-2021

                                                                       

       

III etap projektu edukacyjnego:

„Teatr”

 

„Dziecko nie jest aktorem, ono bawi się w teatr”

 

Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli teatralnych, ale przede wszystkim zabawa w teatr.

    Rozbudzanie zainteresowania teatrem, odkrywania w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień, skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Dziecko przedszkolne ma naturalną, dla swojego wieku i etapu rozwoju, potrzebę wyrażania ekspresji twórczej: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Z uwagi na to, że w przedszkolu prowadzone są zajęcia aktywizujące spontaniczną kreatywność dzieci, zabawa w teatr może być najbardziej interesującym i wyrazistym efektem tej pracy ujawniającym doświadczenia i osiągnięcia dzieci. Zabawy w teatr wszechstronnie i intensywnie wpływają na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.  

    Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. Udział dzieci w odtwarzaniu treści utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. Podczas zajęć z tej dziedziny przedszkolak może  dowiedzieć się, jat powstaje sztuka teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy,  ruch sceniczny, drama czy pantomima.

   Mając na uwadze to, jak wiele walorów posiadają zabawy teatralne i fakt, iż sprawiają ogromną radość i przyjemność dzieciom, w roku szkolnym 2020/2021, w naszym przedszkolu będziemy realizować III etap projektu edukacyjnego: „Przekaż mi swoją pasję” – „Teatr”.

 

„Często sama zabawa w teatr jest większym sukcesem, niż sam występ przed publicznością”.

 

Cele:

Dziecko:

 •  odkrywa własne możliwości i uzdolnienia artystyczne,
 •  potrafi słuchać, patrzeć, tworzyć i wyrażać własne przeżycia,
 •  kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą w różnych formach aktywności,
 •  rozwija własny potencjał pozytywnych wartości,
 •  potrafi współdziałać w zespole,
 •  odczuwa radość i satysfakcję z pozytywnych efektów działań,
 •  poznaje tajniki pracy aktora, reżysera, scenografa,
 •  rozwija zainteresowania teatrem i sztuką aktorską,
 •  wyzwala w sobie motywację do pokonywania trudności w kontaktach z ludźmi.

 

Metody:

 • werbalne (słowne): rozmowa, słuchanie utworów literackich, nauka tekstów,
 • czynne (praktycznego działania): gra dramatyczna- drama, gry i zabawy teatralne: pantomima, zabawy z cieniami, pacynkami i kukiełkami,  zabawy rytmiczne, małe formy teatralne,
 • oglądowe ( pokaz, obserwacja): oglądanie spektakli teatralnych, wystąpień rówieśników, książek, czasopism, ilustracji, zdjęć.

Harmonogram działań III etapu projektu                   – „Teatr”

Lp.

Zadanie

Termin

 

 1.  

Wspólne oglądanie filmów i spektakli teatralnych.

 

Cały rok szkolny

2.

Zabawy w teatr połączone z tworzeniem własnych tekstów i scenek rodzajowych.

 

Cały rok szkolny

      3.

Zorganizowanie, właściwe korzystanie i systematyczne wzbogacanie kącika teatralnego.

 

Cały rok szkolny

     4.

Wykonanie kukiełek, rekwizytów i dekoracji z różnych materiałów we współpracy z rodzicami.

 

Cały rok szkolny

5.

Tworzenie przez dzieci różnych rodzajów teatru: cieni, lalek ( kukiełki, pacynki), teatr wycinanek ( sylwety).

 

Cały rok szkolny

6.

Oglądanie przedstawień teatralnych w przedszkolu prezentowanych przez objazdowe grupy teatralne.

 

Zgodnie z planem przedstawień

7.

Organizowanie przedszkolnych wycieczek do teatrów  w Poznaniu, np. Teatr Animacji, Teatr Muzyczny, Teatr Wariate, Teatr Atofri

oraz do Kościańskiego Ośrodka Kultury

- zwiedzanie teatru za kulisami.

 

Zgodnie z harmonogramem wycieczek

8.

Nawiązanie współpracy z Kościańskim Teatrem Kameralnym ( wcześniej Teatr 112) prowadzonym przez Pana Janusza Dodota.

 

Indywidualne ustalenia terminu każdego z oddziałów przedszkolnych

9.

Nawiązanie współpracy z Teatrem Dziecięco – Młodzieżowym działającym  w Kościańskim Ośrodku Kultury:

 • oglądanie przedstawień w wykonaniu młodych aktorów,
 • zorganizowanie warsztatów teatralnych dla dzieci.

 

Indywidualne ustalenia terminu każdego z oddziałów przedszkolnych

10.

Zorganizowanie  w przedszkolu spotkania z Panem Januszem Dodotem-  absolwentem warszawskiej Akademii Teatralnej.

 

Po ustaleniu terminu z zaproszonym Gościem

11.

Przygotowywanie przez dzieci małych form teatralnych i prezentowanie ich przed rówieśnikami oraz członkami rodziny.

Zgodnie z harmonogramem uroczystości przedszkolnych

 

12.

Przygotowanie przedstawienia teatralnego dla dzieci w wykonaniu nauczycielek, rodziców.

 

Maj 2021r.

13.

Prezentacja dorobku artystycznego dzieci w organizowanych przeglądach oraz dla środowiska lokalnego.

 

Zgodnie z planem przeglądów teatralnych, uroczystości lokalnych

14.

Organizowanie w przedszkolu spotkań z lokalnymi artystami, absolwentami przedszkola oraz nauczycielami ze Szkoły Podstawowej, którzy prowadzą kółka teatralne.

Po uzgodnieniu terminów spotkań z zaproszonymi Gośćmi