Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Stary Gołębin

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 na lata 2021-2025 - Priorytet 3.

Realizowany w Przedszkolu Samorządowym w listopadzie i grudniu 2021r.

Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu - 3750,00 pln.    Wartość dofinansowania : 3000,00 pln

Działania :

1. Doposażenie biblioteczek przedszkolnych w pozycje literatury dziecięcej -  13 kompletów

  „ Ptasiej serii ” , autorstwa  Pana Poety (Michała Capińskiego)

  • „ Paw , co ogon miał z przyjaźni”
  • „ Sowa, co bałagan ma w porządku”
  • „ Kruk, co kracze pokrakanie”
  • „ Kura, co tyła na diecie”
  • „ Wróbel, co oćwierkał sąsiadów”
  • „ Kaczka, co przebrała miarkę"

2. Działania promujące czytelnictwo:

  • zorganizowanie spotkań autorskich  i pacynkowo- zabawowych  warsztatów literackich z autorem książek dla dzieci,
  • zajęcia biblioteczne,
  • przedszkolny konkurs literacki pt. " Wiersz zachęcający do czytania książek"